Home / A-Z Index

A-Z Index

IndexNameFacultyDepartmentREMOVE THIS COLUMN
IndexNameFacultyDepartmentWebsiteEmailREMOVE THIS COLUMN
AAkeel YasseenFaculty Of MedicinePathology Dept.akeelyasseen@uokufa.edu.iqakeelyasseen
AAlaa Abdul Zahra AlameenFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentalaa.alameen@uokufa.edu.iqalaa.alameen
HHind Rostom Mohammed ShaabanFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmenthindrustum.shaaban@uokufa.edu.iqhindrustum.shaaban
AAhmed Sami AbdalwanFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentahmeds.abed@uokufa.edu.iqahmeds.abed
KKadhim B. Swadi AljanabiFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentkadhim.aljanabi@uokufa.edu.iqkadhim.aljanabi
NNazera DakhilFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentnazeera.dakhil@uokufa.edu.iqnazeera.dakhil
MMohammed Ridha A. AlzahraFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentmridha.hamoodi@uokufa.edu.iqmridha.hamoodi
SSeif Ali Abdul Hussein Al-RashidFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentsaifali2710@uokufa.edu.iqsaifali2710
CCaesar Saad Farhood Al-AmeriFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentqaiser.farhood@uokufa.edu.iqqaiser.farhood
AAsa'ad Norri Hasim Al-ShareefiFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentasaad.alshareefi@uokufa.edu.iqasaad.alshareefi
AAbdul Jalil M. KhalafFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentabduljaleel.khalaf@uokufa.edu.iqabduljaleel.khalaf
AAdil Al-RammahiFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentadelm.hassan@uokufa.edu.iqadelm.hassan
HHussein Kadhum AskerFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmenthusseink.askar@uokufa.edu.iqhusseink.askar
MMaani Abdlmonem SaeedFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentmaani.saeed@uokufa.edu.iqmaani.saeed
RRasha Najah MirzaFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentrasha.mirzah@uokufa.edu.iqrasha.mirzah
AAhmed W ShihabFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentahmed.shihab@uokufa.edu.iqahmed.shihab
AAmeer Mohammed HussainFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentameerm.hasan@uokufa.edu.iqameerm.hasan
SShaymaa Abed YasseenFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentshaymaa.yaseen@uokufa.edu.iqshaymaa.yaseen
AAmmar Ali Neamah AlrammahiFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentammara.meamah@uokufa.edu.iqammara.meamah
AAhmed Mohamed HusseinFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentahmedm.rajab@uokufa.edu.iqahmedm.rajab
AAbdalhamza Mahdi Hamza BudeiriFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentabdulhamza.hamza@uokufa.edu.iqabdulhamza.hamza
AAlaa Erees Abdul RaoufFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentalaa.abdulraouf@uokufa.edu.iqalaa.abdulraouf
IInaam Razzaq Al-SaiqFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentanaam.jabr@uokufa.edu.iqanaam.jabr
HHayder AmeenFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmenthayder.ameen@uokufa.edu.iqhayder.ameen
FFadhil Kurd ShammariFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmentfadelkshammari@uokufa.edu.iqfadelkshammari
RRazzak Kurdi Hussein SaadFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmentrazaqk.saad@uokufa.edu.iqrazaqk.saad
AAli Hatem Abed Al-QuraishiFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentalih.alquraishi@uokufa.edu.iqalih.alquraishi
AAbdulsahib Naji R. Al-BaghdadiFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentabdulsahib.albaghdadi@uokufa.edu.iqabdulsahib.albaghdadi
ZZeyad Ali IsmaeelFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentzeyada.ismaeel@uokufa.edu.iqzeyada.ismaeel
HHisham A. JasimFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmenthushama.jasim@uokufa.edu.iqhushama.jasim
HHind Mohammed AminFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmenthindm.albeyati@uokufa.edu.iqhindm.albeyati
SShukur Neamah MobredFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentshukur.mbred@uokufa.edu.iqshukur.mbred
SSabreen Lateef Kareem Al-Shawk.Faculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentsabreenl.kareem@uokufa.edu.iqsabreenl.kareem
ZZainab Degan Al-KellabyFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentzainabd.abbas@uokufa.edu.iqzainabd.abbas
NNaseer Abdul_Razaq AlFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmentnaseer.hasach@uokufa.edu.iqnaseer.hasach
AAmmar Maki AliFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmentammarm.alnajem@uokufa.edu.iqammarm.alnajem
BBasim Hasan GhaziFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentbassimh.alshammari@uokufa.edu.iqbassimh.alshammari
AAdel Mohammed AlathariFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmentadelm.alathari@uokufa.edu.iqadelm.alathari
GGhassan Mohammed AbdulsadaFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmentghassanm.almawashi@uokufa.edu.iqghassanm.almawashi
HHaider Fayyadh Al AmiriFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmenthaiderf.alamiri@uokufa.edu.iqhaiderf.alamiri
HHaider Abidali HamzaFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmenthaidara.alkhafaji@uokufa.edu.iqhaidara.alkhafaji
HHasanen Juama AsreiFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmenthassaneins.ktaiman@uokufa.edu.iqhassaneins.ktaiman
KKazem Oda KhashanFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmentkadhimo.khashan@uokufa.edu.iqkadhimo.khashan
MMohammad Naji ShakerFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentmohammedn.shaker@uokufa.edu.iqmohammedn.shaker
MMuhsin Muhammad HassanFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmentmuhsinm.alfallogi@uokufa.edu.iqmuhsinm.alfallogi
MMukdam Abdul KadhimFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentmokdama.alkabawi@uokufa.edu.iqmokdama.alkabawi
HHassan J. HamemFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmenthassanj.hamem@uokufa.edu.iqhassanj.hamem
FFatima Muhammad KadhimFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentfatimam.kadhim@uokufa.edu.iqfatimam.kadhim
MMustafa Salman ShubbarFaculty Of EngineeringWater resources Departmentmustafaa.shubber@uokufa.edu.iqmustafaa.shubber
AAmel Ahmed RidhaFaculty Of EngineeringCommunication Departmentamelahmedridha@uokufa.edu.iqamelahmedridha
SSahib Majeed HameedFaculty Of EngineeringEngineering of Materials DepartmentSahib.shubber@uoKufa.edu.iqSahib.shubber
GGhufran Habeeb MohammedaliFaculty Of EngineeringElectrical DepartmentGhufran.shahtoor@uoKufa.edu.iqGhufran.shahtoor
RRana Hamed Khalil ShabbarFaculty Of EngineeringWater resources Departmentrana.shubber@uokufa.edu.iqrana.shubber
AAsmaa Hasan DhiaaFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentasmaah.alhusseini@uokufa.edu.iqasmaah.alhusseini
SSafaa Hashim Al-HuseinyFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentsafaa.radhi@uokufa.edu.iqsafaa.radhi
AAli Sadiq Yasir Al-IthariFaculty Of EngineeringMechanical Departmentalis.alathari@uokufa.edu.iqalis.alathari
BBaha Adnan AlsabbariFaculty Of Political SciencesPolitical Departmentbaha.alsabary@uokufa.edu.iqbaha.alsabary
ZZainab Abed AbasFaculty Of PharmacyPharmaceutics & Industry pharmacy Dept.zainaba.abbas@uokufa.edu.iqzainaba.abbas
AAbbas Hadi AbbasFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.abbash.abbas@uokufa.edu.iqabbash.abbas
DDhafer A. Faisal AlkoofeeFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.dhafra.faisal@uokufa.edu.iqdhafra.faisal
NNada Ali SalihFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.nedia.saleh@uokufa.edu.iqnedia.saleh
SSheymaa Jaleel ShamranFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.shaymaaj.shamran@uokufa.edu.iqshaymaaj.shamran
FFadhil Abduljabbar RizijFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.fadhil.abduljabbar@uokufa.edu.iqfadhil.abduljabbar
SSadia K. HasanFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentsadiak.hasan@uokufa.edu.iqsadiak.hasan
DDhirgam Falih HassanFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.Dhurghamf.hassen@uokufa.edu.iqDhurghamf.hassen
SSarmad Sabah AledresiFaculty Of PharmacyPharmaceutics & Industry pharmacy Dept.s.aledresi@uokufa.edu.iqs.aledresi
ZZainab Tawfeeq Al-JoubouFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.zainabt.shnawa@uokufa.edu.iqzainabt.shnawa
NNadhim Kamil HanteFaculty Of PharmacyClinical Pharmacy Dept.nadhimk.alshiblawi@uokufa.edu.iqnadhimk.alshiblawi
AAbbas Ali DiwanFaculty Of EngineeringElectrical Departmentabbas.albosalih@uokufa.edu.iqabbas.albosalih
MMuna Hashim Al-KarawiFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.munah.ghezzai@uokufa.edu.iqmunah.ghezzai
YYarob Saad Al-KaabyFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.yaaerbs.abduljaleel@uokufa.edu.iqyaaerbs.abduljaleel
NNabeel A. Al MajtoomiFaculty Of EngineeringMechanical Departmentnabeel.ghayadh@uokufa.edu.iqnabeel.ghayadh
AAyad Ali Hussein Al- AmeenFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.ayada.hussein@uokufa.edu.iqayada.hussein
SSadeq Hasan Al-ShimaysaweeFaculty Of PharmacyClinical Pharmacy Dept.sadeqh.musa@uokufa.edu.iqsadeqh.musa
ZZahraa Jawad Al-IsawiFaculty Of PharmacyClinical Pharmacy Dept.zahraaj.kadhim@uokufa.edu.iqzahraaj.kadhim
HHashim Naji AzuzFaculty Of EngineeringMechanical Departmenthashimn.almahmood@uokufa.edu.iqhashimn.almahmood
AAli Saliem AbdulridaFaculty Of PharmacyClinical Pharmacy Dept.alis.abdulridha@uokufa.edu.iqalis.abdulridha
MMeison Abdulbary AbdullahFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.meisonaa@uokufa.edu.iqmeisonaa
HHassan K. Bakir Al-MusawiFaculty Of EngineeringCommunication Departmenthasank.baqir@uokufa.edu.iqhasank.baqir
HHussain Mumtaiz HussainFaculty Of EngineeringCommunication Departmenthussainm.alshamy@uokufa.edu.iqhussainm.alshamy
AAbdulkhadhum A. HasanFaculty Of EngineeringCommunication Departmentabdulkadhim.shlash@uokufa.edu.iqabdulkadhim.shlash
RRafid M.A.H. WasfiFaculty Of PharmacyClinical Pharmacy Dept.rafidm.abed@uokufa.edu.iqrafidm.abed
FFouad Abass SlmanFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentfouad.alibraheemi@uokufa.edu.iqfouad.alibraheemi
AAkeel Yousif AlshukriFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentaqeel.alshukri@uokufa.edu.iqaqeel.alshukri
AAkram Ali MohammedFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentakram.mohammed@uokufa.edu.iqakram.mohammed
BBasheir Jawad Kadhim AlshammariFaculty Of AgricultureFood Science Departmentbashair.alshammari@uokufa.edu.iqbashair.alshammari
HHamza Mizail HawaFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmenthamzah.alkhuzaie@uokufa.edu.iqhamzah.alkhuzaie
JJamal Ahmed Abbass SalmanFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentjamal.alsayedsalman@uokufa.edu.iqjamal.alsayedsalman
LLina Adeeb MehdiFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentleena.alweli@uokufa.edu.iqleena.alweli
FFadhal Abdulhusain Khaleel Al-FadhalFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentfadhl.alfadhl@uokufa.edu.iqfadhl.alfadhl
SSuhad Kadhem Abd AlmosawyFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentsuhadk.almosawy@uokufa.edu.iqsuhadk.almosawy
FFalah Shareef SuhailFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.falah.abed@uokufa.edu.iqfalah.abed
KKhalida Kadhim Al-KelabyFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.Khalidahk.abbas@uokufa.edu.iqKhalidahk.abbas
HHayder Nazar Atiyah SalmanFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmenthaydern.alsidsalman@uokufa.edu.iqhaydern.alsidsalman
JJasim Husain YousifFaculty Archeology and HeritageArcheology Departmentjasimh.aldraisawi@uokufa.edu.iqjasimh.aldraisawi
HHusain Olaiwy Abd AlhhusainFaculty Archeology and HeritageArcheology Departmenthusseina.alsaadi@uokufa.edu.iqhusseina.alsaadi
HHussein Hasan Majeed AlsubayeeFaculty Archeology and HeritageArcheology Departmenthussienh.alsubayee@uokufa.edu.iqhussienh.alsubayee
SSeemaa Atallah HusainFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmentseemaa.alsaaqdi@uokufa.edu.iqseemaa.alsaaqdi
MMuna Abdull .Kareem HusseenFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmentmunaa.khalaf@uokufa.edu.iqmunaa.khalaf
MMoamel Saleem AzeezFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmentmoamels.merzah@uokufa.edu.iqmoamels.merzah
NNabeel Abdul Husain RahiyFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmentnabeela.almezael@uokufa.edu.iqnabeela.almezael
NNashaat Ali OmranFaculty Archeology and HeritageArcheology Departmentnashata.omran@uokufa.edu.iqnashata.omran
AAymen Abdulrasool JawadFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.aymena.jawad@uokufa.edu.iqaymena.jawad
IIbtesam Abdul Alkareem AlmadanFaculty Of Basic EducationArabic Language DepartmentIbtesam.almadany@uokufa.edu.iqIbtesam.almadany
MMohammed Ali MuhsinFaculty Of PharmacyClinical Pharmacy Dept.mohammeda.mohsin@uokufa.edu.iqmohammeda.mohsin
AAkeel Abdul-KadhmjasimFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.Akeela.aboalard@uokufa.edu.iqAkeela.aboalard
SSuhad Rasheed MajeedFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.suhadr.m@uokufa.edu.iqsuhadr.m
AAli Jabir FakhriddeenFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.alij.raoof@uokufa.edu.iqalij.raoof
AAala Abadi HabeebFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.Aalai.habeeb@uokufa.edu.iqAalai.habeeb
DDuha Mohammed MortadaFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.dhuham.alissa@uokufa.edu.iqdhuham.alissa
IIntisar Naji Abed ZenkiFaculty Archeology and HeritageArcheology Departmentintisarn.alzinkee@uokufa.edu.iqintisarn.alzinkee
AAdnan Kreem Al-SalamyFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.Adnan.Kreem@uokufa.edu.iqAdnan.Kreem
HHasan Mohammed AliFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmenthasan.shlaka@uokufa.edu.iqhasan.shlaka
HHana Mohsen Al-AukyliFaculty Of ArtsCivil Society Departmenthanaa.alogaili@uokufa.edu.iqhanaa.alogaili
MMazin Thamir Abdul-HasanFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.mazinth.ahussein@uokufa.edu.iqmazinth.ahussein
HHaider Farhan Al-ZubaidyFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.hayderf.salman@uokufa.edu.iqhayderf.salman
NNabeel AlawiFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentnabeel.albahadli@uokufa.edu.iqnabeel.albahadli
AAhmed Naser Hussein Al-ZurfiFaculty Of EngineeringCommunication Departmentahmedn.hussein@uokufa.edu.iqahmedn.hussein
MMaher A.R. Sadiq Al-BaghdadiFaculty Of EngineeringCommunication Departmentmahirar.albaghdadi@uokufa.edu.iqmahirar.albaghdadi
AAli Talib JasimFaculty Of EngineeringCivil Departmentalit.albozwaida@uokufa.edu.iqalit.albozwaida
AAbdulelah Abdulwahhab HadiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentabdalellah.hadi@uokufa.edu.iqabdalellah.hadi
IIzzuldeen Abdul Rasool Abdul HusseinFaculty Of ArtsHistory Departmentezzulddin.almadani@uokufa.edu.iqezzulddin.almadani
AAhmed Shaker Abd Al-AlaqFaculty Of ArtsHistory Departmentahmed.alallaq@uokufa.edu.iqahmed.alallaq
HHayder LaftaFaculty Of ArtsHistory Departmenthayder.malallah@uokufa.edu.iqhayder.malallah
JJaber Razzaq Ghazi Al-GretiFaculty Of ArtsHistory Departmentjabir.aljekhairi@uokufa.edu.iqjabir.aljekhairi
RRabee Haider TaherFaculty Of ArtsHistory Departmentrabeea.oglah@uokufa.edu.iqrabeea.oglah
TTalib Jassim Hummadi Al-E'niziFaculty Of ArtsHistory DepartmentNULL#VALUE!
UUday Jawad Ali HajjarFaculty Of Basic EducationQuran Departmentoday.alhjjr@uokufa.edu.iqoday.alhjjr
AAdnan Hassan AliFaculty Of ArtsHistory Departmentadnan.mahboba@uokufa.edu.iqadnan.mahboba
YYaseen Shihab ShukriFaculty Of ArtsHistory Departmentyaseen.albejwanee@uokufa.edu.iqyaseen.albejwanee
KKhalid Musa AbdFaculty Of ArtsHistory Departmentkhalid.alhusseini@uokufa.edu.iqkhalid.alhusseini
FFlayih Hasan Ali Al.HamdaniFaculty Of ArtsHistory Departmentfleih.alhamadani@uokufa.edu.iqfleih.alhamadani
MMohammad Jawad Jassim Al-Jaza'eFaculty Of ArtsHistory Departmentmohammed.aljazairi@uokufa.edu.iqmohammed.aljazairi
LLuay Kadhim HameedFaculty Of EngineeringCivil Departmentluayk.alwaeli@uokufa.edu.iq luayk.alwaeli@
AAhmed Ajel AliFaculty Of EngineeringDepartment of Architectural Engineeringahmeda.almachtumi@uokufa.edu.iqahmeda.almachtumi
RRagheed Fatehi MakkiFaculty Of EngineeringCivil Departmentragheed.almutwali@uokufa.edu.iqragheed.almutwali
HHaider Naji HabashFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmenthaydarn.alshawi@uokufa.edu.iqhaydarn.alshawi
HHala Razak Meaning RamahiFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmenthalar.alramahi@uokufa.edu.iqhalar.alramahi
AAbbas Mehdi SalehFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences Departmentabbasm.algariri@uokufa.edu.iqabbasm.algariri
HHayder Mahdi Abdul JawadFaculty Of EngineeringWater resources Departmenthayderm.almusawi@uokufa.edu.iqhayderm.almusawi
GGhassan Fadhil SmaisimFaculty Of EngineeringMechanical DepartmentGhasan.smesim@uokufa.edu.iqGhasan.smesim
AAllawi Abbas Al-AzzawiFaculty Of ArtsHistory Departmentallawi.alazzawi@uokufa.edu.iqallawi.alazzawi
AAbbas Ajil Jassim Al-HeidaryFaculty Of ArtsHistory Departmentabbas.alhadari@uokufa.edu.iqabbas.alhadari
HHaider Shashan Abd AliFaculty Of Basic EducationQuran Departmenthaiderch.abdali@uokufa.edu.iqhaiderch.abdali
MMohanad Mohamed SalihFaculty Of Basic EducationQuran Departmentmohanad.salih@uokufa.edu.iqmohanad.salih
MMariam Abdul Hussein MijbilFaculty Of Basic EducationQuran Departmentmariam.altemimi@uokufa.edu.iqmariam.altemimi
SSameer Salih Hasan Al OmerFaculty Of ArtsHistory Departmentsameer.alomer@uokufa.edu.iqsameer.alomer
FFatma Abdel Moneim SaidFaculty Of ArtsHistory Departmentfatimah.alsarraf@uokufa.edu.iqfatimah.alsarraf
HHaider Jabbar Aidaan Abu SaibaFaculty Of ArtsArabic Language Departmenthayder.albosebi@uokufa.edu.iqhayder.albosebi
AAhmed Auaz Hussein Al AliFaculty Of ArtsArabic Language Departmentahmedo.alelayawi@uokufa.edu.iqahmedo.alelayawi
AAttab Baseem Mishkil Al-SudaniFaculty Of Basic EducationChild Departmentattabb.alsudani@uokufa.edu.iqattabb.alsudani
WWiaam Abdu Wahab Taha Al-BayatyFaculty Of ArtsEnglish Language Departmentweam.albayati@uokufa.edu.iqweam.albayati
KKifah Salih Bachay Al-AsadiFaculty Of ArtsGeography Departmentkifah.almusa@uokufa.edu.iqkifah.almusa
HHamza Jaber Sultan Al-AsadiFaculty Of ArtsPhilosophy Departmenthamzah.alasadi@uokufa.edu.iqhamzah.alasadi
HHafidh Kuzi Al-MansooriFaculty Of ArtsArabic Language Departmenthafith.almansoori@uokufa.edu.iqhafith.almansoori
DDunya Lafta MahammadFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.dunyal.mohammed@uokufa.edu.iqdunyal.mohammed
AAhmed Kadhim JawadFaculty Of ArtsArabic Language Departmentahmed.aljaddowi@uokufa.edu.iqahmed.aljaddowi
KKhaled Tawfiq MzaalFaculty Of ArtsArabic Language Departmentkhalid.alhasnawi@uokufa.edu.iqkhalid.alhasnawi
RRiadh Hussain Abu SaidhFaculty Of LawLaw Departmentriadhh.obuseaida@uokufa.edu.iqriadhh.obuseaida
AAdel Abdul-Jabbar Zayer Mr. KaabiFaculty Of ArtsArabic Language Departmentadel.alkaabi@uokufa.edu.iqadel.alkaabi
AAngham Fadil AbedFaculty Of EngineeringMechanical Departmentangham.alshebly@uokufa.edu.iqangham.alshebly
BBaqer Mohammed Jaafar KarbasiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentbakearm.jafaar@uokufa.edu.iqbakearm.jafaar
SSeher A. AlmedenyFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.sahara.ahussein@uokufa.edu.iqsahara.ahussein
AAkil Rashid Abdul Shaheed Al-AsadiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentakeel.alasdi@uokufa.edu.iqakeel.alasdi
AAhmed H. Al-HakeemFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.ahmedh.murtadha@uokufa.edu.iqahmedh.murtadha
AAbdul Kareem J. Neamah AlnafakhFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentabdulkareemj.alnaffakh@uokufa.edu.iqabdulkareemj.alnaffakh
RRamla Khudhair MadhloomFaculty Of Basic EducationQuran Departmentremlhkh.madhloom@uokufa.edu.iqremlhkh.madhloom
MMujid Hadi Al-HatemmiFaculty Of EngineeringMechanical Departmentmujidh.alhattemmi@uokufa.edu.iqmujidh.alhattemmi
WWalaa Khudhair TahaFaculty Of Basic EducationChild Departmentwallk.taha@uokufa.edu.iqwallk.taha
RRajaa Ali HusseinFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.rajaa.hussein@uokufa.edu.iqrajaa.hussein
RRessan Faris HamdFaculty Of EngineeringMechanical Departmentresan.almaliki@uokufa.edu.iqresan.almaliki
HHatam Kareem ChiadFaculty Of ArtsHistory Departmenthatem.alshebly@uokufa.edu.iqhatem.alshebly
RRiyadh Hameed Majeed Al-JiwariFaculty Of ArtsArabic Language Departmentriyadh.aljewari@uokufa.edu.iqriyadh.aljewari
AAthraa Noori Al-JuburiFaculty Of ArtsHistory Departmentathraa.aljuburi@uokufa.edu.iqathraa.aljuburi
SSaddam KhalsankwaisFaculty Of EngineeringMechanical Departmentsaddamk.alraheem@uokufa.edu.iqsaddamk.alraheem
WWakkas Ali RasheedFaculty Of EngineeringMechanical Departmentwaqas.alibraheemi@uokufa.edu.iqwaqas.alibraheemi
AAdnan Kazim MehdiFaculty Of ArtsArabic Language Departmentadnan.shaaban@uokufa.edu.iqadnan.shaaban
TTahseen Fadel AbbasFaculty Of ArtsArabic Language Departmenttahseen.almashhadi@uokufa.edu.iqtahseen.almashhadi
AAlaa Abd Alzahra DallyFaculty Of EngineeringMechanical Departmentalaaad@uokufa.edu.iqalaaad
AAimen Rashad NoorFaculty Of EngineeringMechanical Departmentaimen.zeiny@uokufa.edu.iqaimen.zeiny
MMaytham Mahdi SalehFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentmaythamm.salih@uokufa.edu.iqmaythamm.salih
ZZainab Hasan AbdulabbasFaculty Of EngineeringCivil Departmentzainab.alhasnawi@uokufa.edu.iqzainab.alhasnawi
AAli Abdulhussein Al-TameemiFaculty Of EngineeringCivil Departmentaliam.altameemi@uokufa.edu.iqaliam.altameemi
HHassan Abdel Return KhaqaniFaculty Of ArtsArabic Language Departmenthasan.alkhaqani@uokufa.edu.iqhasan.alkhaqani
HHassan Abdel Majid Abbas AlshaerFaculty Of ArtsArabic Language Departmenthasan.alshaeer@uokufa.edu.iqhasan.alshaeer
HHussein Abdel Hussein AloutifaFaculty Of ArtsArabic Language Departmenthussein.alwateefee@uokufa.edu.iqhussein.alwateefee
HHaider Karim Kadhim Aesthetic.Faculty Of ArtsArabic Language Departmenthayder.aljammali@uokufa.edu.iqhayder.aljammali
KKhalil Abdul Sada Ibrahim HusseinFaculty Of ArtsArabic Language Departmentkhaleel.alhilali@uokufa.edu.iqkhaleel.alhilali
MMohammed Hassan Ali AldalimyFaculty Of LawPolitical Departmentmuhammedh.aldhalmi@uokufa.edu.iqmuhammedh.aldhalmi
AAsaad Kadhim ShabibFaculty Of Political SciencesPolitical Departmentasaadk.alabdallah@uokufa.edu.iqasaadk.alabdallah
JJawad Ahmed AlbahadliFaculty Of LawLaw DepartmentJawada.albahadli@uokufa.edu.iqJawada.albahadli
AAhmed Sami Mrhon AlmaamouriFaculty Of LawLaw Departmentahmeds.almamuri@uokufa.edu.iqahmeds.almamuri
MMohammed Shaker MahmoodFaculty Of EngineeringCivil Departmentmohammedsh.alshakarchi@uokufa.edu.iqmohammedsh.alshakarchi
AAli Sabea HammmodFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentalis.altameemi@uokufa.edu.iqalis.altameemi
EEman Jabber AbedFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentiman.alshaibani@uokufa.edu.iqiman.alshaibani
NNagam Yehya Al-BadranFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.nagamy.kimiaowi@uokufa.edu.iqnagamy.kimiaowi
SShaima Abdul Hussein MohammedFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.shaima.shlash@uokufa.edu.iqshaima.shlash
HHuda Ali SalihFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.hadeea.saleh@uokufa.edu.iqhadeea.saleh
RRiad Karim Abdullah BudeiriFaculty Of ArtsArabic Language Departmentreiadkreem@gaiml.comreiadk
SSalman Sabar BaniFaculty Of ArtsArabic Language Departmentsalman.alzurfi@uokufa.edu.iqsalman.alzurfi
HHayder Sami MohammedFaculty Of EngineeringWater resources Departmenthayder.alkhayat@uokufa.edu.iqhayder.alkhayat
SSiham Kadhim Jaber Al NajamFaculty Of ArtsArabic Language Departmentsiham.alnajim@uokufa.edu.iqsiham.alnajim
MMadiha Khudair Kadhim Al-SalamiFaculty Of ArtsArabic Language Departmentmadeeha.alsallami@uokufa.edu.iqmadeeha.alsallami
HHana Abbas Silverline KashkoolFaculty Of ArtsArabic Language Departmenthanaa.kashkool@uokufa.edu.iqhanaa.kashkool
MMohammed Hadi Al-BaajFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentmohammed.albaaj@uokufa.edu.iqmohammed.albaaj
KKareem Alwan Hamad FatlawiFaculty Of ArtsArabic Language Departmentayyed.alhraizi@uokufa.edu.iqayyed.alhraizi
NNoor H. NaserFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.noorh.naser@uokufa.edu.iqnoorh.naser
AAqeel Abdul Zahra KhaqaniFaculty Of ArtsArabic Language Departmentaqeel.alkhaqani@uokufa.edu.iqaqeel.alkhaqani
AAli Kateeh KhalafFaculty Of ArtsArabic Language Departmentali.alarshawi@uokufa.edu.iqali.alarshawi
WWijdan Saleh AbbasFaculty Of ArtsArabic Language Departmentwijdan.alfatlawi@uokufa.edu.iqwijdan.alfatlawi
SStar Abdullah JassimFaculty Of ArtsArabic Language Departmentsattar.aliedani@uokufa.edu.iqsattar.aliedani
SSadiq Fawzi DebbasFaculty Of ArtsArabic Language Departmentsadeq.alnejadi@uokufa.edu.iqsadeq.alnejadi
AAli Kadhim Lion Hafez Al-KhafajiFaculty Of ArtsArabic Language Departmentalikh.alkhafaji@uokufa.edu.iqalikh.alkhafaji
HHaidar Abdul Hussein ZweinFaculty Of ArtsArabic Language Departmenthayder.zwayen@uokufa.edu.iqhayder.zwayen
DDhaher Mohsen Jassim NasserFaculty Of ArtsArabic Language Departmentdhahir.alduhaidahawi@uokufa.edu.iqdhahir.alduhaidahawi
MMusab Al-Makki, Abdul ZabibaFaculty Of ArtsArabic Language Departmentmusaab.zabiba@uokufa.edu.iqmusaab.zabiba
MMohammed Abdul-Zahra QafilFaculty Of ArtsArabic Language Departmentmohammed.alsudani@uokufa.edu.iqmohammed.alsudani
HHasanat A. AljaberyFaculty Of MedicineBiochemistry Dept.hasanata.baqir@uokufa.edu.iqhasanata.baqir
AAzhar Jasim Al-KaabiFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.azharj.mohsin@uokufa.edu.iqazharj.mohsin
ZZobaida Falih Al-ZobaidiFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.zubaidahf.mezaal@uokufa.edu.iqzubaidahf.mezaal
MMahdi Mohamed Ridha Al-SahlaweeFaculty Of MedicineBiochemistry Dept.mahdi.alsahlawi@uokufa.edu.iqmahdi.alsahlawi
AAli Amer A.HadiFaculty Of EngineeringDepartment of Chemical Engineeringalia.alshammary@uokufa.edu.iqalia.alshammary
HHur Abd Al Reda Hassan JediFaculty Of EngineeringElectrical Departmenthur.jedi@uokufa.edu.iqhur.jedi
IIssam Kazim GhalibiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentisam.k.shnawa@uokufa.edu.iqisam.k.shnawa
HHanaa Jafaar Al-KaabeeFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.hanaa.jabbar@uokufa.edu.iqhanaa.jabbar
AAmmar Sabah KarimFaculty Of PharmacyPharmaceutics & Industry pharmacy Dept.NULL#VALUE!
AAbd Alkarim Abd Alhussien AldabachFaculty Of EducationArt Education Departmentabdulkareem.alhussein@uokufa.edu.iqabdulkareem.alhussein
FFaris Hassn Mohsin AlsoltaniFaculty Of EducationQuran Departmentfarih.mohsin@uokufa.edu.iqfarih.mohsin
SSabah M. ThahabFaculty Of EngineeringCommunication Departmentsabah.alabboodi@uokufa.edu.iqsabah.alabboodi
BBaha Laibi Sawadi Abhol LongFaculty Of EducationArt Education Departmentbahaal.swadi@uokufa.edu.iqbahaal.swadi
NNima Abdussamad Hussein Al-AsadyFaculty Of EducationComputer Departmentneyama.hussein@uokufa.edu.iqneyama.hussein
TThaer Abbas Howeidi Radi NasrawiFaculty Of EducationQuran Departmentthaera.huwaidi@uokufa.edu.iqthaera.huwaidi
AAlya`A Abood KareemFaculty Of MedicineSurgery Dept.alyaa.alajeeli@uokufa.edu.iqalyaa.alajeeli
MMohammed Abid AbdullhusseinFaculty Of MedicineMedicine Dept.mohammeda.abosaibee@uokufa.edu.iqmohammeda.abosaibee
AAli J. M. Hussein EltmimiFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.alij.mhussein@uokufa.edu.iqalij.mhussein
AAhmed Lafta Mosa Al-HindaweFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentahmedl.musa@uokufa.edu.iqahmedl.musa
AAli Abudl Jalil MahdiFaculty Of EducationEnglish Language Departmentali.abduljaleel@uokufa.edu.iqali.abduljaleel
AAida AunuizFaculty Of MedicineCancer Research Unitayda.annooz@uokufa.edu.iqayda.annooz
NNaseer Rasool Mahmood Al-BakaaFaculty Of EducationComputer DepartmentNaseer_albaka@uokufa.edu.iqNaseer_albaka
MMujbil Aziz Jasim Hammadi Al ShrmaniFaculty Of EducationQuran Departmentmijbela.jasim@uokufa.edu.iqmijbela.jasim
TTaghreed Abed Falhi KathomFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmenttaghreeda.kaduom@uokufa.edu.iqtaghreeda.kaduom
DDhafer Sahib JawadFaculty Of MedicinePathology Dept.dhafer.alabbasi@uokufa.edu.iqdhafer.alabbasi
RRasha Yahya Ubaies Al MeselmawiFaculty Of Political SciencesPolitical Departmentrashay.almsalimawi@uokufa.edu.iqrashay.almsalimawi
BBasim Baqer Yaqoob Mohammad GreoFaculty Of EducationQuran Departmentbasim.jrew@uokufa.edu.iqbasim.jrew
HHussein Shakir MahmoodFaculty Of EngineeringCivil DepartmentHussein.albahrani@uokufa.edu.iqHussein.albahrani
IIhsan Salah MohammedFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.ihsans.mohammed@uokufa.edu.iqihsans.mohammed
AAbbas Faisal Al-HuwaiziFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry Departmentabbas.alhwaizi@uokufa.edu.iqabbas.alhwaizi
MMahdi Ali Sucker Al-FaraoonFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry Departmentmahdi.farawn@uokufa.edu.iqmahdi.farawn
WWasna'a Mohammed AbdulridhaFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentWasnaa.albaghdadi@uokufa.edu.iqWasnaa.albaghdadi
NNajla,A Abdul-A.Ali Al-DahhanFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentNajla,a.Al-Dahhan@uokufa.edu.iqNajla,a.Al-Dahhan
RRaed Faisal Al-HuwaiziFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry DepartmentRaeed.alhuwaizi@uokufa.edu.iqRaeed.alhuwaizi
KKisma H. Al-NiamiFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentQismah.alnuaimi@uokufa.edu.iqQismah.alnuaimi
IIbtihal Ismael Abdullah Al-ShamartiFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentibtihal_alshammari@uokufa.edu.iqibtihal_alshammari
MMuhasad Hamed Abd Al SaheebFaculty Of DentistryOperative Dentistry Departmentmuhsidh.almedhfar@uokufa.edu.iqmuhsidh.almedhfar
KKifah Jabbar Shakir Al-YacoubiFaculty Of MedicineCancer Research Unitkifah.alyaqoobi@uokufa.edu.iqkifah.alyaqoobi
SSaba Qais Abdul-Hussein Al-YasiriFaculty Of EducationArt Education Departmentsaba.abdulhussein@uokufa.edu.iqsaba.abdulhussein
HHayfaa Talib Hussen Abo.GalalFaculty Of EducationComputer Departmenthayfaa.abogalal@uokufa.edu.iqhayfaa.abogalal
SSahar Jasem Abdolmonem Al TerehiFaculty Of LawLaw Departmentsaharj.altureihi@uokufa.edu.iqsaharj.altureihi
SSabbah Saheb Al ErayedhFaculty Of Political SciencesLaw Departmentsabahs.alareedh@uokufa.edu.iqsabahs.alareedh
SSabbah Erees Al DelaymiFaculty Of LawLaw DepartmentMuhammedh.dakeel@uokufa.edu.iqMuhammedh.dakeel
AAziz Kathom Jabor Al KhafajiFaculty Of LawLaw Departmentazizk.alkafaji@uokufa.edu.iqazizk.alkafaji
HHusseinabid AlimuhsinalnajarFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentHussein.alnajjar@uokufa.edu.iqHussein.alnajjar
TThu-Alfeqar Razzaq Hussein TweijFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentThualfeqarr.tweij@uokufa.edu.iqThualfeqarr.tweij
IIsraa Kitab Husein Al-YasiriFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentisraa.alyasiri@uokufa.edu.iqisraa.alyasiri
ZZuhair Sadiq Al SehlawiFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentzuhair.alsalawi@uokufa.edu.iqzuhair.alsalawi
DDheyaa AljameelFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentdhiaa.aljameel@uokufa.edu.iqdhiaa.aljameel
RRajaa Mahdi HussainFaculty Of DentistryMaxillo Facial Surgery DepartmentRaja.almusawi@uokufa.edu.iqRaja.almusawi
ZZena Jehad WallyFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentzinah.alnuaimi@uokufa.edu.iqzinah.alnuaimi
AAmmar Mohsen Gezar Al ZorfiFaculty Of LawLaw Departmentammarm.alzurfi@uokufa.edu.iqammarm.alzurfi
GGhyath Manhel HadiFaculty Of LawLaw Departmentghyathm.alkinani@uokufa.edu.iqghyathm.alkinani
AAhsan F. HasanFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.ihsanf.alrabee@uokufa.edu.iqihsanf.alrabee
EEman Thabit NedeefFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.imanth.nadhaif@uokufa.edu.iqimanth.nadhaif
SSami Kadim Kreem AldabhawiFaculty Of EducationComputer Departmentsami.althabhawi@uokufa.edu.iqsami.althabhawi
RRasha Ali KameelFaculty Of EngineeringCivil Departmentrashaa@uokufa.edu.iqrashaa
EEsraa Mahmood Bader Ali Al SameeFaculty Of LawLaw Departmentisraam.alsamee@uokufa.edu.iqisraam.alsamee
EEhdaa Basim Dawood Salman Al KhafajiFaculty Of LawLaw Departmentihdaab.alkhafaji@uokufa.edu.iqihdaab.alkhafaji
IIyad Kadhim Hadi JloFaculty Of Political SciencesLaw Departmentayadhk.jallo@uokufa.edu.iqayadhk.jallo
BBasel Mohsen Mohanna Silverline OmairiFaculty Of Political SciencesPolitical Departmentbasilm.alumeiri@uokufa.edu.iqbasilm.alumeiri
HHaidar Hussein Ali AlghritiFaculty Of LawLaw Departmenthaiderh.alghreiti@uokufa.edu.iqhaiderh.alghreiti
AAhmed Raheem SheltaqFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentahmed.shiltagh@uokufa.edu.iqahmed.shiltagh
MMohammed Talib AlkhafagyFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentMohammedt.alkhafaji@uokufa.edu.iqMohammedt.alkhafaji
AAyad Ammar SaihoodFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentayad.alzaidi@uokufa.edu.iqayad.alzaidi
TTamara Ala'a HusseinFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentTamara.hussein@uokufa.edu.iqTamara.hussein
HHayfaa Jaber HusseinFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentHayfaa.alabidi@uokufa.edu.iqHayfaa.alabidi
HHayder Abbas DahamFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmenthaidera.janabi@uokufa.edu.iqhaidera.janabi
SSuha Mohammed SamiFaculty Of DentistryMaxillo Facial Surgery DepartmentSuha.alkishwan@uokufa.edu.iqSuha.alkishwan
AAnaam ShakerFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry Departmentanaam.alhaddad@uokufa.edu.iqanaam.alhaddad
SSuhad Jabbar HamedFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentSuhad.alnasrawi@uokufa.edu.iqSuhad.alnasrawi
NNibras Talib Al-QuraneFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentnibras.alqarashi@uokufa.edu.iqnibras.alqarashi
SSaharjabar Al-HassanyFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentSahar.alrammahi@uokufa.edu.iqSahar.alrammahi
WWarood KreamFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentWuroodK.olaiwi@uokufa.edu.iqWuroodK.olaiwi
WWaffaa HadiFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentwafah.hashmi@uokufa.edu.iqwafah.hashmi
HHeader Dakhel Al MualaFaculty Of DentistryMaxillo Facial Surgery DepartmentHayder.almualla@uokufa.edu.iqHayder.almualla
KKwakib Baqer Ahmed Al FadeliFaculty Of EducationQuran Departmentkawakib.ahmed@uokufa.edu.iqkawakib.ahmed
RRasha Hatem SaeedFaculty Of MedicineAnatomy Dept.rasha.dosh@uokufa.edu.iqrasha.dosh
HHussein Eliwi AeshunFaculty Of Political SciencesPolitical DepartmentHuseina@uokufa.edu.iqHuseina
NNajat MutaroraibiFaculty Of MedicineAnatomy Dept.najat.alsallami@uokufa.edu.iqnajat.alsallami
HHaidar Zayer Aboosi Al AmriFaculty Of Political SciencesLaw Departmenthaiderz.alamery@uokufa.edu.iqhaiderz.alamery
DDalal Tafkeer Murad Al AredhiFaculty Of LawLaw Departmentdalalt.alardhi@uokufa.edu.iqdalalt.alardhi
DDalal Latif MutasharFaculty Of LawLaw Departmentdalall.alzubeidi@uokufa.edu.iqdalall.alzubeidi
MMaher Finjan TaherFaculty Of MedicineAnatomy Dept.dr.maher_taher@yahoo.comdr.maher_t
SSaleh Mahdi MustafaFaculty Of MedicineAnatomy Dept.salih.alkhafaji@uokufa.edu.iqsalih.alkhafaji
UUsamah A .AlkarimFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentosama.alshmesawi@uokufa.edu.iqosama.alshmesawi
AAhmed Hameed Abood AlazamFaculty Of Veterinary MedicineAnatomy and Histology Dept.ahmedh.al-azaam@uokufa.edu.iqahmedh.al-azaam
HHussain Abdulridha Abdallha AlbakaaFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.hussein.abdulridha@uokufa.edu.iqhussein.abdulridha
NNabeel Mohamed Naji AlsharifiFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.nabeelm.naji@uokufa.edu.iqnabeelm.naji
MMohamed Abdulghafar Abo GteafaFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.mohammeda.aboktiva@uokufa.edu.iqmohammeda.aboktiva
BBassam Ali Abed KhalafFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.bassama.alwahab@uokufa.edu.iqbassama.alwahab
SSaad Jbara Gatie AlmosawiFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.saadj.gatie@uokufa.edu.iqsaadj.gatie
SSaadia Salih Mahdi AliFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.saadias.mahdy@uokufa.edu.iqsaadias.mahdy
SShatha Mussa Mlagi AlsafiFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.shatham.mlaghee@uokufa.edu.iqshatham.mlaghee
MMohamed Taha Naqi AlbayatiFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.mohammadt.naqi@uokufa.edu.iqmohammadt.naqi
RRajha Abdulhassan Al- KassarFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingrajihaa.hamzah@uokufa.edu.iqrajihaa.hamzah
MMohammed Talib MohammedFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.mohmmedt.mohmmed@uokufa.edu.iqmohmmedt.mohmmed
KKifah Fadhil Hassoon Abbas AlshabaaFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.kefahf.hasson@uokufa.edu.iqkefahf.hasson
HHaider Mahmood Ali SamakaFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.haydarm.ali@uokufa.edu.iqhaydarm.ali
MMay Abed Omran AlmosaFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.maya.imran@uokufa.edu.iqmaya.imran
KKarar Mohammed AbdulsadaFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.kararm.abdulsada@uokufa.edu.iqkararm.abdulsada
ZZena Mohammed Abdulhussain AlshamiFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.zinam.abdulhussein@uokufa.edu.iqzinam.abdulhussein
IIhsan Kudair AbassFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.ihsank.abbas@uokufa.edu.iqihsank.abbas
AAbdulrazaq Raheem Abd AllahFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.abdulrazakr.abdullah@uokufa.edu.iqabdulrazakr.abdullah
MMaytham Asker AlwanFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.maithama.alwan@uokufa.edu.iqmaithama.alwan
AAlaa Taqi AbedFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentalaataqi.abed@uokufa.edu.iqalaataqi.abed
AAbdullah O. MansourFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary microbiology & Parasitology Dept.abdullaho.mansour@uokufa.edu.iqabdullaho.mansour
AAli Hadi AbassFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.alih.abbas@uokufa.edu.iqalih.abbas
SSaif Sattar RasheedFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.saifs.rasheed@uokufa.edu.iqsaifs.rasheed
DDiyaa Jaber HamzaFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.dhiaaj.hamza@uokufa.edu.iqdhiaaj.hamza
AAli Majhool GaniFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.alim.kane@uokufa.edu.iqalim.kane
AAli Adnan RadeefFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.alia.radeef@uokufa.edu.iqalia.radeef
HHussam Muhsin AbdulwahabFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.husamm.abdulwahab@uokufa.edu.iqhusamm.abdulwahab
AAbdulla Aaid Hadi Al-BishtueFaculty Of Veterinary MedicineAnatomy and Histology Dept.abdullaa.hadi@uokufa.edu.iqabdullaa.hadi
MMurtatha Hamza MohammedFaculty Of Veterinary MedicineAnatomy and Histology Dept.mortetah.mohamed@uokufa.edu.iqmortetah.mohamed
AAqeel Muhsin AlmahmodyFaculty Of Veterinary MedicineAnatomy and Histology Dept.aqeelm.mahdi@uokufa.edu.iqaqeelm.mahdi
WWahab Fahad Yousuf YasiriFaculty Of ArtsGeography Departmentwahab.alyasiri@uokufa.edu.iqwahab.alyasiri
SSajeda Abdul Kadhim Al-HassaniFaculty Of ArtsGeography Departmentsajida.alhasaani@uokufa.edu.iqsajida.alhasaani
SSamer Hadi Kadhim Aljcami.Faculty Of ArtsGeography DepartmentNULL#VALUE!
SSamer Hadi Kadhim Aljcami.Faculty Of ArtsGeography Departmentsamer.khidhr@uokufa.edu.iqsamer.khidhr
SSafaa Mageed AlmodaferFaculty Of ArtsGeography Departmentsafaa.almudhafar@uokufa.edu.iqsafaa.almudhafar
AAbdulkathom Ali Al-HeluFaculty Of ArtsGeography Departmentabdulkadim.alhilo@uokufa.edu.iqabdulkadim.alhilo
MMajeed Hameed Shehab Al-BadriFaculty Of ArtsGeography Departmentmajeed.albadri@uokufa.edu.iqmajeed.albadri
FFatima Wanas Al-HussnawiFaculty Of NursingDepartment of Community Health Nursingfatimaw.khudhair@uokufa.edu.iqfatimaw.khudhair
MMansour Abdullah Falah HusseinFaculty Of NursingDepartment of Community Health Nursingmansura.alfatlawi@uokufa.edu.iqmansura.alfatlawi
AAhmed Yousuf Zainul-AbideenFaculty Of EngineeringCivil Departmentahmedm.abbas@uokufa.edu.iqahmedm.abbas
HHayder H. SalehalkhuderyFaculty Of EngineeringCivil Departmenthayder.alkhudhri@uokufa.edu.iqhayder.alkhudhri
MMuhammad Abed AttiyaFaculty Of EngineeringCivil Departmentmohammedw.alfatlawi@uokufa.edu.iqmohammedw.alfatlawi
AAsaad Chasib AlatabiFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.Asdc.saloh@uokufa.edu.iqAsdc.saloh
HHussein Kareem IbrahimFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.hussienk.ibrahiem@uokufa.edu.iqhussienk.ibrahiem
KKhalil Zainal KhalilFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.Khaleelz.khaleel@uokufa.edu.iqKhaleelz.khaleel
HHella Jawad Al-FatlawyFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.Halaj.kadhim@uokufa.edu.iqHalaj.kadhim
FFalah Hassan AliFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.falahhali@uokufa.edu.iqfalahhali
AAhmed Yahya Abdul AbbasFaculty Of ArtsGeography Departmentahmed.feyada@uokufa.edu.iqahmed.feyada
AAli Abd Ul Kadhim NasserFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.alia.nasser@uokufa.edu.iqalia.nasser
FFarhan Mohammad Hassan Al-ThabhaweFaculty Of ArtsGeography Departmentfarhan.althabhawi@uokufa.edu.iqfarhan.althabhawi
EEman Abdul Hussein Al-Shaalan Mahdi AlatFaculty Of ArtsGeography Departmentiman.alattabi@uokufa.edu.iqiman.alattabi
MMahmoud Badr Ali Al SameaFaculty Of ArtsGeography Departmentmahmood.alsamee@uokufa.edu.iqmahmood.alsamee
MMahmoud Badr Ali Al SameaFaculty Of ArtsGeography Departmentmahmoodbadir@gmail.commahmoodb
RRaheem Mohammed Abd Zaid AlbdalyFaculty Of ArtsGeography Departmentraheem.alabdali@uokufa.edu.iqraheem.alabdali
ZZainab Hasan Habeeb Al-GeboryFaculty Of ArtsGeography Departmentzainabh.aljuburi@uokufa.edu.iqzainabh.aljuburi
DDhergham KhalidFaculty Of ArtsGeography Departmentdhurgham.albogalal@uokufa.edu.iqdhurgham.albogalal
AAyyed Jasim Hussein AlzamiliFaculty Of ArtsGeography Departmentayyed.alzamili@uokufa.edu.iqayyed.alzamili
AAbdul Hassan Madfun AburaheelFaculty Of ArtsGeography Departmentabdulhasan.alfatlawi@uokufa.edu.iqabdulhasan.alfatlawi
KKamil Hamza Fleifel AsadiFaculty Of ArtsGeography Departmentkamil.alasadi@uokufa.edu.iqkamil.alasadi
KKifah Dakhel AbeesFaculty Of ArtsGeography Departmentkifah.albdairi@uokufa.edu.iqkifah.albdairi
MMuthanna F. AliFaculty Of ArtsGeography Departmentmuthana.alwaeli@uokufa.edu.iqmuthana.alwaeli
MMohammed Jawad Abbas Hassan SatiationFaculty Of ArtsGeography Departmentmohammed.shibaa@uokufa.edu.iqmohammed.shibaa
MMohammed Jawad Abbas HassanFaculty Of ArtsGeography Departmentmohammed.shibaa@uokufa.edu.iqmohammed.shibaa
MMustafa Kamel AthmanFaculty Of ArtsGeography Departmentmustafa.alchalabi@uokufa.edu.iqmustafa.alchalabi
AAbrahim Alwan Kadhim Al- KhozaieFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingibrahima.alashour@uokufa.edu.iqibrahima.alashour
DDiaa K. Abed-Ali Al-BiatyFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingdyeaak.abedali@uokufa.edu.iqdyeaak.abedali
HHassam-M- ZanFaculty Of NursingDepartment of Mental & Psychiatric Health Nursinghussamm.alamarei@uokufa.edu.iqhussamm.alamarei
HHamza Jassim Mohammed Al- MamooriFaculty Of MedicineBiochemistry Dept.hamzah.almaamori@uokufa.edu.iqhamzah.almaamori
AAbdul Hussein Alwan Farage AlgenabiFaculty Of MedicineBiochemistry Dept.abdulhussein.algenabi@uokufa.edu.iqabdulhussein.algenabi
RRiyadh Lafta MeteabFaculty Of MedicineAnatomy Dept.riyadh.alhasan@uokufa.edu.iqriyadh.alhasan
SShehab Ahmad FarisFaculty Of MedicineAnatomy Dept.shihab.alkaabi@uokufa.edu.iqshihab.alkaabi
YYahya K . AlsultaniFaculty Of MedicineAnatomy Dept.NULL#VALUE!
AAli Ibrahim Rahim.Faculty Of MedicineAnatomy Dept.aliir.abbas@uokufa.edu.iqaliir.abbas
MMunqith Mazin MghamisFaculty Of MedicineAnatomy Dept.NULL#VALUE!
WWijdan Dhaidan ShnainFaculty Of NursingDepartment of Basic SciencesWijdand.shnain@uokufa.edu.iqWijdand.shnain
WWameedh Hamid ShakirFaculty Of NursingDepartment ِ of Pediatric Nursingwamithh.alzubeidi@uokufa.edu.iqwamithh.alzubeidi
KKafi Mohammad Naser Al -AsadiFaculty Of NursingDepartment of Community Health Nursingkafimn.hayder@uokufa.edu.iqkafimn.hayder
SSuaad Lateef Ibrahim Al-MossawiFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.suadl.ibrahim@uokufa.edu.iqsuadl.ibrahim
IInsaf Jafar KhayonFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmentinsaf.jafaar@uokufa.edu.iq.insaf.jafaar@
ZZuhair Abdel Azim NassarFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentzuhaira.nassar@uokufa.edu.iqzuhaira.nassar
SSaraa Abed Taha Dhef Al-AtharryFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentsaraa.dhaif@.uokufa.edu.iqsaraa.dhaif@
SSaad K. M. Al-SabbaghFaculty Of EngineeringElectrical Departmentsaad.alsabbagh@uokufa.edu.iqsaad.alsabbagh
MMohammed Kadum Muhiadin FakhraldinFaculty Of EngineeringCivil Department:mohammed.fakhruddin@uokufa.edu.iq:mohammed.fakhruddin
HHassan A.JudaFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.Hassena.juda@uokufa.edu.iqHassena.juda
OOhood Aqeed RadhiFaculty Of NursingDepartment of Basic Sciencesohouda.radhi@uokufa.edu.iqohouda.radhi
AAbdulrasool Cream Mahdi Abu SaibeaFaculty Of LawLaw Departmentabda.abusaibe@uokufa.edu.iqabda.abusaibe
AAli Saad ToomanFaculty Of LawLaw Departmentalik.alghata@uokufa.edu.iqalik.alghata
QQasim Haile RacineFaculty Of LawLaw Departmentkasimh.alobaidi@uokufa.edu.iqkasimh.alobaidi
LLamyaa Mahdi Saeed HasanFaculty Of LawLaw Departmentlamiaam.alshammari@uokufa.edu.iqlamiaam.alshammari
MMusa Elyas Abbas Ali AlbayatiFaculty Of Political SciencesLaw Departmentmusaa.albayati@uokufa.edu.iqmusaa.albayati
AAhmed Husain Chelab Jabur AlfatlawiFaculty Of LawLaw Departmentahmedh.alfatlawi@uokufa.edu.iqahmedh.alfatlawi
AAhmed Aubais AlfatlawiFaculty Of LawLaw Departmentahmeda.alfatlawi@uokufa.edu.iqahmeda.alfatlawi
AAdel Youssef Abdel Nabi Imran ShukriFaculty Of LawLaw Departmentadily.alshukri@uokufa.edu.iqadily.alshukri
SSaid Ali Ghafel ShibliFaculty Of LawLaw Departmentsaeed.alshebly@uokufa.edu.iqsaeed.alshebly
RRdaina Mohammed Reza Majid KrbulFaculty Of LawLaw Departmentrudainam.albaraji@uokufa.edu.iqrudainam.albaraji
AAdawia Hayawi Dohi ShibliFaculty Of Political SciencesPolitical Departmentadawiyah.doohi@uokufa.edu.iqadawiyah.doohi
MMohammed Hassan Ali Mohammed DakhilFaculty Of Political SciencesLaw Departmentmuhammedh.dakheel@uokufa.edu.iqmuhammedh.dakheel
FFaris Abdul Rahim Hatem Hassan AchammkhiFaculty Of LawLaw Departmentfarisa.alhassan@uokufa.edu.iqfarisa.alhassan
BBaydaa A.Hssein BdaiwiFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentbaidaaa.bedewy@uokufa.edu.iqbaidaaa.bedewy
JJamal Mohammed Ridha AlshareaFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentjamal.alsharea@uokufa.edu.iqjamal.alsharea
SSana'a Abdulrazak IbraheemFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentSanaa.alrubaie@uokufa.edu.iqSanaa.alrubaie
HHayder Abdulmunem Kadhim Abbas AlzerejawFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry Departmenthayder.alzerejawi@uokufa.edu.iqhayder.alzerejawi
BBassim Mohamed Ali Al-A 'AssamFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentBasim.alaasam@uokufa.edu.iqBasim.alaasam
AAli Abdil Razzaq M. NooriFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentaliaam.alkhafaji@uokufa.edu.iqaliaam.alkhafaji
AAbbas Hassan Jassim SultanFaculty Of EducationEnglish Language Departmentabbash.jasim@uokufa.edu.iqabbash.jasim
AAli Kadhim HusseinFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentalik.alotwi@uokufa.edu.iqalik.alotwi
NNibras Fadhil AliFaculty Of SciencesPhysics Departmentnibrasf.alshammari@uokufa.edu.iqnibrasf.alshammari
LLubna Abdulrasool MehdiFaculty Of SciencesPhysics Departmentlubna.alasadi@uokufa.edu.iqlubna.alasadi
KKarrar Saleem Zayed Al-ShebliFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptkarrars.alshebly@uokufa.edu.iqkarrars.alshebly
AAli Kadhimekal Al-SaediFaculty Of SciencesPhysics Departmentalik.alsaaedi@uokufa.edu.iqalik.alsaaedi
RRuaa Sheltagh NileFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptruaas.fahad@uokufa.edu.iqruaas.fahad
SSaadeldeen Gali AlesslwiFaculty Of MedicineUrology Dept.saaduddin.alisawi@uokufa.edu.iqsaaduddin.alisawi
MMuthanna Habeeb Abid Al- AthariFaculty Of MedicinePathology Dept.muthanna.alathari@uokufa.edu.iqmuthanna.alathari
RRaheem Abdzaid AbedFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptraheem.alabidi@uokufa.edu.iqraheem.alabidi
HHayder Hasan JawadFaculty Of SciencesPhysics Departmenthayderh.albaghdadi@uokufa.edu.iqhayderh.albaghdadi
HHussein Abdullah HameedFaculty Of SciencesPhysics Departmenthusseina.alshemirti@uokufa.edu.iqhusseina.alshemirti
EEbtehal Edrees Ahmed ShubberFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptibtihal.shubber@uokufa.edu.iqibtihal.shubber
BBan Hussein AliFaculty Of SciencesPhysics Departmentban.alruwaishidi@uokufa.edu.iqban.alruwaishidi
RRuqaya Jaber HadiFaculty Of SciencesPhysics Departmentruqayaj.salim@uokufa.edu.iqruqayaj.salim
RRaed Ali HussainFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptraaed.aboshibaa@uokufa.edu.iqraaed.aboshibaa
RRasha Amer Nouri Mahadi Al-TufialiFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptrashaa.altufaili@uokufa.edu.iqrashaa.altufaili
RRand Muhammed Abdul-Hussain Al-HussainiFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptrandalhusseini@uokufa.edu.iqrandalhusseini
MMohammed Jawad Salih AliFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentmohammedj.alhayderi@uokufa.edu.iqmohammedj.alhayderi
SSamah Amer HammoodFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptsamah.alobaidi@uokufa.edu.iqsamah.alobaidi
MMahmoud Musaffer AubaisFaculty Of SciencesPhysics Departmentmahmood.alhilo@uokufa.edu.iqmahmood.alhilo
AAseel Fadel Ayoub AlfarhadFaculty Of SciencesEnvironmental DepartmentAseel.alfirhad@uokufa.edu.iqAseel.alfirhad
JJassim Hameed Rahma Al- KhuzaiiEducation for WomenBiology DepartmentJassimh57@yahoo.comJassi
HHaytham MohamedEducation for WomenBiology Departmenthaythamm.alawad@uokufa.edu.iqhaythamm.alawad
SSamirah K. HameedEducation for WomenBiology Departmentsameerahk.hameed@uokufa.edu.iqsameerahk.hameed
SSundus WefiEducation for WomenBiology Departmentsundus.alzayyadi@uokufa.edu.iqsundus.alzayyadi
AAli Yaser Hafith Chobic Al-EssawiEducation for WomenBiology Departmentaliy.alisawi@uokufa.edu.iqaliy.alisawi
AAhlam Kadhum Naeem Al-YasseenEducation for WomenBiology Departmentahlam.alyaseen@uokufa.edu.iqahlam.alyaseen
SSiham Jasim Al-KaabiEducation for WomenBiology Departmentsuham.alkaabi@uokufa.edu.iqsuham.alkaabi
RRuqayah Manoon Hasan AlnomaniEducation for WomenBiology Departmentruqayah.alnomani@uokufa.edu.iqruqayah.alnomani
HHawraa Abdulameer Ali AldahhanFaculty Of SciencesLaboratory Investigation depthawraa.aldahan@uokufa.edu.iqhawraa.aldahan
RRiyad Sarhan JabborFaculty Of EducationEnglish Language Departmentriyadhs.jabr@uokufa.edu.iqriyadhs.jabr
AAli Khalaf Hasan Al-SenedEducation for WomenPhysics Departmentalikh.alsinayyid@uokufa.edu.iqalikh.alsinayyid
EEaman Muhsin Ali Al-LamieFaculty Of MedicineSurgery Dept.iman.allami@uokufa.edu.iqiman.allami
KKawther Hatif KareemEducation for WomenArabic Language Departmentkawtherh.alahaibani@uokufa.edu.iqkawtherh.alahaibani
IIman Mutar Mahdi Al-SultaniEducation for WomenArabic Language Departmentimanm.aslultani@uokfa.edu.iqimanm.aslultan
NNaser Abdulelah KadhimEducation for WomenArabic Language Departmentnassir.dosh@uokfa.edu.iqnassir.dos
JJulan Hussien GoudiFaculty Of EducationEnglish Language DepartmentJolan.judi@uokufa.edu.iqJolan.judi
SSusan Saad Muhammad Ali Abiduallah Al-KFaculty Of EducationEnglish Language Departmentsuzans.mali@uokufa.edu.iqsuzans.mali
DDhurgham Ali Muhi Nadif Al-MadanyFaculty Of EducationQuran Departmentdhirghama.muhi@uokufa.edu.iqdhirghama.muhi
SSamer Thaaban Abaas Al ShibliFaculty Of EducationComputer Departmentsamir.alshebly@uokufa.edu.iqsamir.alshebly
BBasim Abd Al Amir Abod MahbobaFaculty Of EducationComputer Departmentbasim.abbood@uokufa.edu.iqbasim.abbood
AAli Hammod Abd Al Hussien TowiyjFaculty Of EducationArt Education Departmentali.habdulhussein@uokufa.edu.iqali.habdulhussein
NNedal Kudair Abbas Al EbadyFaculty Of EducationComputer Departmentnidhal.elebbadi@uokufa.edu.iqnidhal.elebbadi
WWissam Sadiq Ali Al-JubooriFaculty Of EngineeringCivil Departmentwisams.aljuburi@uokufa.edu.iqwisams.aljuburi
AAlaa Salah AlamFaculty Of MedicinePathology Dept.alaa.shammari@uokufa.edu.iqalaa.shammari
HHind Abdulkadim Abdul ZahraFaculty Of MedicineUrology Dept.hind.alibraheem@uokufa.edu.iqhind.alibraheem
JJasim A . Al-HasanFaculty Of MedicinePathology Dept.jasima.jasim@uokufa.edu.iqjasima.jasim
MMuntader Easa Mahdi Al-KhirsanFaculty Of MedicineUrology Dept.muntadhar.alkhirsan@uokufa.edu.iqmuntadhar.alkhirsan
MMaryam Jabbar GahziFaculty Of MedicineUrology Dept.NULL#VALUE!
AAbdullah A. LaftaEducation for WomenComputer science DepartmentAbdulla.Lafta@uokufa.edu.iqAbdulla.Lafta
SSattar Jabbar Abdulzahra Al-HmadatFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentsatarj.alhemedat@uokufa.edu.iqsatarj.alhemedat
AAlaa Abdulkareem MohammedFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentalaaa.karem@uokufa.edu.iqalaaa.karem
AAmir Abboud AbdaEducation for WomenArabic Language Departmentameera.hiswa@uokufa.edu.iqameera.hiswa
EEmad Hammod Abd Al HussienFaculty Of EducationArt Education Departmentimad.abulhussein@uokufa.edu.iqimad.abulhussein
KKasim Kadhim AlasediFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentqasimk.alasadi@uokufa.edu.iqqasimk.alasadi
SShihab A. Jasim Al-HasanFaculty Of SciencesPhysics Departmentshihaba.hammadi@uokufa.edu.iqshihaba.hammadi
TTalib Abdul Ridha Abdul WahidFaculty Of SciencesPhysics Departmenttaliba.jabir@uokufa.edu.iqtaliba.jabir
AAhmed RgeebFaculty Of MedicineMedicine Dept.ahmednj.mrida@uokufa.edu.iqahmednj.mrida
AAli Abid AbojassimFaculty Of SciencesPhysics Departmentali.alhameedawi@uokufa.edu.iqali.alhameedawi
AAzar Hadi AliFaculty Of MedicineMedicine Dept.azer.malloki@uokufa.edu.iqazer.malloki
AAmeer Taky ZaninyFaculty Of MedicineMedicine Dept.ameer.zaini@uokufa.edu.iqameer.zaini
FFalah Hassoon OraibiFaculty Of SciencesPhysics Departmentfalahh.aljuburi@uokufa.edu.iqfalahh.aljuburi
HHafidh Mohmmod FarhanFaculty Of MedicineMedicine Dept.hafidh.alfawadi@uokufa.edu.iqhafidh.alfawadi
HHussein Serhan Mohammad Al- GanabiFaculty Of MedicineMedicine Dept.hussein.aljanabi@uokufa.edu.iqhussein.aljanabi
HHussein Ali FakhirFaculty Of MedicineMedicine Dept.husseinaf.alnaffakh@uokufa.edu.iqhusseinaf.alnaffakh
HHassein Aziz NasirFaculty Of MedicineMedicine Dept.hussein.alghziz@uokufa.edu.iqhussein.alghziz
KKhalid Talib KhadumFaculty Of MedicineMedicine Dept.khalid.altaie@uokufa.edu.iqkhalid.altaie
MMayada Farhan Darweesh.Faculty Of SciencesBiology Departmentmayadaalsaqeeri@uokufa.edu.iq.mayadaalsaqeeri@
SSadiq Jabbar AliFaculty Of MedicineMedicine Dept.sadeq.almhanna@uokufa.edu.iqsadeq.almhanna
SSafaa Ali KhudhairFaculty Of MedicineMedicine Dept.saaa.darweesh@uokufa.edu.iqsaaa.darweesh
TTalib Hussein Noor Aldeen KamoonaFaculty Of MedicineMedicine Dept.talib.kammona@uokufa.edu.iqtalib.kammona
AArafat Hussein Khudair DujailiFaculty Of MedicineMedicine Dept.arafat.aldujaili@uokufa.edu.iqarafat.aldujaili
YYahya Ali Lafta AlhussianyFaculty Of EngineeringCommunication Departmentyahyaa.alhusseini@uokufa.edu.iqyahyaa.alhusseini
AAbdulzahra Kadhem Muhammed-AliFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptabdulzahra.safarali@uokufa.edu.iqabdulzahra.safarali
HHuim HuseenFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmenthiyam.hasan@uokufa.edu.iqhiyam.hasan
KKarrar Dhea MohammedFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentkarrard.alsabti@uokufa.edu.iqkarrard.alsabti
HHaneen Karim HussienFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmenthaneenk.aljanabi@uokufa.edu.iqhaneenk.aljanabi
MMuayad Ghazi MohsinFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentmuaidg.alabdi@uokufa.edu.iqmuaidg.alabdi
SShaima Maki KadhumFaculty of Computer Science and MathMathematics Departmentshaimam.altaee@uokufa.edu.iqshaimam.altaee
AAhmed Hussein NsaifFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentahmedh.maji@uokufa.edu.iqahmedh.maji
SSa'ad Rasheed Yousif Abu-GhuneimFaculty Of Sciencesgeology deptsaad.aboghnaim@uokufa.edu.iqsaad.aboghnaim
HHussain Jassem MohammedFaculty Of SciencesChemistry Departmenthusseinalshujairi@uokufa.edu.iqhusseinalshujairi
EElham Mahmoud Kazem AbboudEducation for WomenHistory DepartmentElhamm.Kadhim@uokufa.edu.iqElhamm.Kadhim
MMaysaa Salah WaddayEducation for WomenArabic Language Departmentmaysaa.alsallami@uokfa.edu.iqmaysaa.alsallam
MMohssin Kadim Hassan Al-MurshidyFaculty Of SciencesChemistry DepartmentMohsin.almurshidi@uokufa.edu.iqMohsin.almurshidi
BBaydaa Abood Hassan Al JanabiFaculty Of SciencesChemistry Departmentbaidaa.aljanabi@uokufa.edu.iqbaidaa.aljanabi
JJalyla Salih Sahb AlakEducation for WomenArabic Language Departmentalallaq@uokfa.edu.iqalalla
ZZahraa Neamah HasanEducation for WomenArabic Language Departmentzahraa.alsaadi.@uokfa.edu.iqzahraa.alsaadi
ZZainab Ali KadhimEducation for WomenArabic Language Departmentzainaba.almhanna@uokfa.edu.iqzainaba.almhann
AAqeel Mahdi JreoFaculty Of SciencesChemistry Departmentaqeelm.alduhaidahawi@uokufa.edu.iqaqeelm.alduhaidahawi
EEman Hassan SahepFaculty Of SciencesChemistry Departmentemanh.hamza@uokufa.edu.iqemanh.hamza
JJenan Mohammed ZahidFaculty Of SciencesBiology Departmentjinan.zahid@uokufa.edu.iqjinan.zahid
AAlaa Mahdi Abdel- Jawad Al-NaffakhFaculty Of SciencesChemistry Departmentalaam.alnaffakh@uokufa.edu.iqalaam.alnaffakh
HHakeem Jabbar IlaybiFaculty Of SciencesEnvironmental DepartmentHakeem.alkareemawi@uokufa.edu.iqHakeem.alkareemawi
NNebras Yehyei Abd Alla AlsalamyFaculty Of SciencesBiology DepartmentNibras.alsallami@uokufa.edu.iqNibras.alsallami
AAsaad Hashim EneidFaculty Of SciencesChemistry Departmentasaadh.obeid@uokufa.edu.iqasaadh.obeid
MMohammad.M.A.AlrufaeFaculty Of SciencesChemistry Departmentmohammedm.alrufaie@uokufa.edu.iqmohammedm.alrufaie
KKarrar Abdali Saeed Al-AmeedFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentkarrar.alameed@uokufa.edu.iqkarrar.alameed
KKarrar Azez HassenFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentkarrara.abdull@uokufa.edu.iqkarrara.abdull
SSadiq Kadhum Lafta AlzurfiFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentsadiqk.alzurfi@uokufa.edu.iqsadiqk.alzurfi
DDalal Najy HamedFaculty Of SciencesPhysics Departmentdalal.alkaraawi@uokufa.edu.iqdalal.alkaraawi
SSaleem Ktueer.A.Al- HadraawyFaculty Of SciencesBiology Departmentsaleem.alhadrawi@uokufa.edu.iqsaleem.alhadrawi
SSuhad Mohammed MadfoonFaculty Of SciencesBiology Departmentsuhadm.shiltag@uokufa.edu.iqsuhadm.shiltag
SShayma'a Mazi Jabbar Hasson Al-RehbawyFaculty Of SciencesBiology Departmentshaimaam.hassoun@uokufa.edu.iqshaimaam.hassoun
BBasim Abd Al-Hassen Abd Al-Hussein AlmayFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentbasim.almayahi@uokufa.edu.iqbasim.almayahi
HHana,A Kadhem Egzar Al-MusawiFaculty Of SciencesChemistry DepartmentHanaak.abdullah@uokufa.edu.iqHanaak.abdullah
ZZainab Hussein MohammedFaculty Of SciencesChemistry Departmentzainab.alhillawi@uokufa.edu.iqzainab.alhillawi
FFatima AlawiFaculty Of SciencesChemistry DepartmentFatimaa.muhammad@uokufa.edu.iqFatimaa.muhammad
NNuha Abdul Sahab RudhFaculty Of SciencesChemistry Departmentnuha.alandaleeb@uokufa.edu.iqnuha.alandaleeb
MMaha Abdusaheb RidhaFaculty Of SciencesChemistry Departmentmahaa.Muhammad@uokufa.edu.iqmahaa.Muhammad
HHawraa Salman AbdulhusseinFaculty Of SciencesChemistry Departmenthawraas.dawood@uokufa.edu.iqhawraas.dawood
WWidad Ibrahem YahyaFaculty Of SciencesChemistry Departmentwidadi.atyah@uokufa.edu.iqwidadi.atyah
NNoor Mustafa Kamal Al- MusawiFaculty Of SciencesChemistry Departmentnoorm.muhsiun@uokufa.edu.iqnoorm.muhsiun
AAbdulkadhim Jaithom AlabidiFaculty Of Sciencesgeology deptabdulkhadhim.alabidy@uokufa.edu.iqabdulkhadhim.alabidy
AAlaa Shaker Hantoosh Al-NahiFaculty Of SciencesBiology Departmentalaa.alnahi@uokufa.edu.iqalaa.alnahi
JJawad Kadhum Jawad AlshamisFaculty Of SciencesChemistry Departmentjawad.alshams@uokufa.edu.iqjawad.alshams
NNaser Abdulhasan NaserFaculty Of SciencesChemistry Departmentnasir.almutawiri@uokufa.edu.iqnasir.almutawiri
HHashim Raheemtarish Al-JanabiFaculty Of MedicineMicrobiology Dept.hashimr.tarish@uokufa.edu.iqhashimr.tarish
MMohammed Yasser Mahdi Al-AwadiFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentmohammedy.alawadi@uokufa.edu.iqmohammedy.alawadi
RRizkallah HassanFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentrizkallah.alkhafaji@uokufa.edu.iqrizkallah.alkhafaji
QQasim Mohammed HassanFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentqassimh.alkhaqani@uokufa.edu.iqqassimh.alkhaqani
AAmmar Jabbar HamadFaculty Of MedicineMedicine Dept.ammarj.hamad@uokufa.edu.iqammarj.hamad
KKhalidah Hussein Habeeb Al-MayaleeEducation for WomenPhysics Departmentkhalidah.almayali@uokufa.edu.iqkhalidah.almayali
MMohsen Abdul-Hussein Abdul-AmiFaculty Of MedicineMedicine Dept.muhsin.aldhalimi@uokufa.edu.iqmuhsin.aldhalimi
MMohammed DhaminFaculty Of MedicineMedicine Dept.mohammed.alareedh@uokufa.edu.iqmohammed.alareedh
MMohammed Noori GhanyFaculty Of MedicineMedicine Dept.mohammedn.aldujaili@uokufa.edu.iqmohammedn.aldujaili
MMithaq Mutter Mehdi Al-SultaniEducation for WomenPhysics Departmentmithaq.alsultani@uokufa.edu.iqmithaq.alsultani
MMansour Abbas RedhasFaculty Of MedicineMedicine Dept.mansoor.albosultan@uokufa.edu.iqmansoor.albosultan
HHayder K. HassounFaculty Of MedicineMedicine Dept.hayder.alkaabi@uokufa.edu.iqhayder.alkaabi
HHadi Abdul Hadi AlwekeelFaculty Of MedicineMedicine Dept.hadi.alwakeel@uokufa.edu.iqhadi.alwakeel
FFalah Abdulhassan DallyFaculty Of MedicineMedicine Dept.falah.alhasnawi@uokufa.edu.iqfalah.alhasnawi
HHeiyam Najy Hady AlkhafajyEducation for WomenPhysics Departmenthiyamn.alkhafaji@uokufa.edu.iqhiyamn.alkhafaji
EEman Abdul Malik Al-HiloEducation for WomenPhysics Departmentemana.alhilo@uokufa.edu.iqemana.alhilo
RRashid Owaid KadhimEducation for WomenPhysics Departmentrashid.alghanimi@uokufa.edu.iqrashid.alghanimi
SSundus Yaseen HasanEducation for WomenPhysics Departmentsundus.alasadi@uokufa.edu.iqsundus.alasadi
AAttyaf Jameel Thamir AltamemeFaculty Of SciencesBiology Departmentatyaf.altameemi@uokufa.edu.iqatyaf.altameemi
AAli Hassan AboodFaculty Of SciencesBiology Departmentaliha.alkhafaji@uokufa.edu.iqaliha.alkhafaji
AAli Sahib Talib Al-MusawyEducation for WomenGeography Departmentalis.talib@uokufa.edu.iqalis.talib
AAbbas Humood Al-KafagyeEducation for WomenChemistry Departmentabash.alkhafaji@uokufa.edu.iqabash.alkhafaji
LLekaa Hussein KhdiumEducation for WomenChemistry Departmentliqaa.aljailawi@uokufa.edu.iqliqaa.aljailawi
IIhsan Mohammad Abud AjeenaFaculty Of MedicinePhysiology Dept.ihsan.ajeena@uokufa.edu.iqihsan.ajeena
IIbtehaj Raheem AliEducation for WomenChemistry Departmentibtihaj.alshirmani@uokufa.edu.iqibtihaj.alshirmani
SShawket Kadhim JawadEducation for WomenChemistry DepartmentShawkat.alshakarchi@uokufa.edu.iqShawkat.alshakarchi
AAbd Alaal Wahyd Abod Al EssawiFaculty Of EducationArt Education Departmentabdulaal.abbood@uokufa.edu.iqabdulaal.abbood
AAzhar Yaseen MhuiEducation for WomenChemistry Departmentazhar.al-murshidi@uokfa.edu.iqazhar.al-murshid
HHatem Rashid Kadim BahyiaFaculty Of EducationArt Education Departmenthatemr.bhaih@uokufa.edu.iqhatemr.bhaih
SSaad Aziz Hassan Abdul- Nabi HeswaEducation for WomenChemistry Departmentsaad.hiswa@uokufa.edu.iqsaad.hiswa
HHashemia Hamid JaafarFaculty Of Basic EducationChild Departmenthashmiyah.jafaar@uokufa.edu.iqhashmiyah.jafaar
SSamir Taha AbeidFaculty Of MedicineMedicine Dept.samer.alathari@uokufa.edu.iqsamer.alathari
TThanaa Abdul-Ameer Helil Al-ZobaydyEducation for WomenChemistry Departmentthanaa.alzobaydy@uokufa.comthanaa.alzoba
NNadia Hussein Obid Al HasnawiEducation for WomenChemistry Departmentnadia.alhasawi@uokufa.edu.nadia.alhasa
HHuda Sabah HassenEducation for WomenChemistry DepartmentNULL#VALUE!
MMuneera Mohammed JawadFaculty Of Basic EducationChild Departmentmuneeram.jawad@uokufa.edu.iqmuneeram.jawad
MMethaq Saeed MohamadEducation for WomenChemistry Departmentmithaq.aldarughi@uokufa.edu.iqmithaq.aldarughi
HHayfaa Jasim MohammedEducation for WomenChemistry Departmenthayfaa.sinbah.@uokufa.edu.iqhayfaa.sinbah.
EEbtihal Kadhum KareemEducation for WomenChemistry Departmentibtihal.dosh@uokufa.edu.iqibtihal.dosh
AAmerah Tamakin NeamahFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentamerah.neamah@uokufa.edu.iqamerah.neamah
SSenaa Kadhum AliEducation for WomenChemistry Departmentseemaa.alusseini@uokufa.edu.iqseemaa.alusseini
EEman Abdul Wahab AbdullahEducation for WomenChemistry Departmentiman.alkuwaiti@uokufa.edu.iqiman.alkuwaiti
SSafa Mageed HameedEducation for WomenChemistry DepartmentSafaa.alhassani@uokufa.edu.iqSafaa.alhassani
FFatimat Ebd Wanas AlghurabiEducation for WomenChemistry DepartmentFatimah.alghurabi@uokufa.edu.iqFatimah.alghurabi
TThaier Fadhil AbdaliFaculty Of Basic EducationChild DepartmentThaierf.ALDABBAGH@uokufa.edu.iqThaierf.ALDABBAGH
LLuqman Wahhab HabeebFaculty Of Basic EducationChild Departmentluqmanw.habeeb@uokufa.edu.iqluqmanw.habeeb
EElham Abed MahdiEducation for WomenChemistry Departmenteelham.abed@yahoo.comeelham.
LLayla Ali MohammedEducation for WomenChemistry DepartmentlaylaAL-amery@uokufa.edu.iqlaylaAL-amery
ZZahra Muhsin Ali MohamedFaculty Of SciencesBiology Departmentzahraam.aljumaili@uokufa.edu.iqzahraam.aljumaili
SSuad Waheed Al-HadraweFaculty Of SciencesBiology Departmentsuadw.alhadraw@uokufa.edu.iqsuadw.alhadraw
MMuna Abass HadiEducation for WomenChemistry Departmentmunaa.alsallami@uokufa.edu.iqmunaa.alsallami
FFadhil Abdul-Zahra MuradEducation for WomenPhysics Departmentfadhil.alaridhi@uokufa.edu.iqfadhil.alaridhi
EEbtehal Taky HassanEducation for WomenPhysics Departmentalkhaqani@uokufa.edu.iqalkhaqani
IIkhlas Jabir MahmoodEducation for WomenPhysics Departmentikhlas.alleebawi@uokufa.edu.iqikhlas.alleebawi
MMuslim Idan MohsinFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptmuslim.aljabri@uokufa.edu.iqmuslim.aljabri
HHaider Mohammed Jawad HaiderEducation for WomenPhysics Departmenthayderm.alhayderi@uokufa.edu.iqhayderm.alhayderi
SShayma Jabbar Abdul RazaqEducation for WomenPhysics Departmentshaymaa.abdulrazzaq@uokufa.edu.iqshaymaa.abdulrazzaq
GGhusoon Jalil Ibrahim Al-BazzarEducation for WomenPhysics Departmentghusoon.albazzaz@uokufa.edu.iqghusoon.albazzaz
FFatima Hmeed Obeed AlfatlawiEducation for WomenPhysics Departmentfatimahh.alfatlawi@uokufa.edu.iqfatimahh.alfatlawi
FFadwa Hammadi AbbasEducation for WomenPhysics Departmentfadwa.alshaeer@uokufa.edi.iqfadwa.alshaeer
RRasha Hasan Jasim Mohammed Hashim Al-FahEducation for WomenChemistry Departmentrasha.alfahham@uokufa.edu.iqrasha.alfahham
AAmeel Ajeel Ibrahim Al-HisnawyFaculty Archeology and HeritageHeritage DepartmentAmala.hussein@uokufa.edu.iqAmala.hussein
DDhifaf Zeki AzizFaculty Of SciencesBiology Departmentdhifafz.darwish@uokufa.edu.iqdhifafz.darwish
SSaadi.A.J.M.Al DahaanFaculty Of Sciencesgeology deptsaadi.aldahan@uokufa.edu.iqsaadi.aldahan
SSara Mahmood HubaiterFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentsarahm.hpetr@uokufa.edu.iqsarahm.hpetr
AAhmed A.HanashFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning DepartmentAhmeda.hanash@uokufa.edu.iqAhmeda.hanash
MMohad Humam BaqirFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning DepartmentMohad.hbaqir@uokufa.edu.iqMohad.hbaqir
JJenan Mahdi ChaniFaculty Of SciencesBiology Departmentjenanm.alkhalifa@uokufa.edu.iqjenanm.alkhalifa
AAli Abdulkarem Habib AbdFaculty of Computer Science and MathComputer Science Departmentalia.alramahi@uokufa.edu.iqalia.alramahi
AAhmed Hussein Mohammed Al-AntakiFaculty Of SciencesChemistry Departmentahmed.alantaki@uokufa.edu.iqahmed.alantaki
BBushra Habeeb Ahmad Abaas Al MollaFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry DepartmentBushraa.almola@uokufa.edu.iqBushraa.almola
AAdnan Falh HassanFaculty Of SciencesPhysics Departmentadnanfh@uokufa.edu.iqadnanfh
JJihan Razzaq MuslemEducation for WomenChemistry Departmentjihan.allihaby@uokufa.edu.iqjihan.allihaby
HHanan Falih MohsinEducation for WomenChemistry Departmenthanan.alshebly@uokufa.edu.iqhanan.alshebly
SSalah Mahdi EbrahemFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentSalahm.abrahem@uokufa.edu.iqSalahm.abrahem
AAdil Ibadi FulfulFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptadil.filfil@uokufa.edu.iqadil.filfil
AAhmed Aleiwi HusseinFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptahmed.altwali@uokufa.edu.iqahmed.altwali
AAtheer Mohammed JasimFaculty Of PharmacyPharmaceutics & Industry pharmacy Dept.atheerm.alzurfi@uokufa.edu.iqatheerm.alzurfi
HHussain Musa HussainFaculty Of Sciencesgeology depthussienm.alshimmary@uokufa.edu.iqhussienm.alshimmary
SSuad Gazi Jaafer Husaine Al KufiFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptsuadg.alkufi@uokufa.edu.iqsuadg.alkufi
KKarrar Saleem Abdul-ZahraFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentkarrar.saleem@uokufa.edu.iqkarrar.saleem
KKassim Mohammed Al-EniziFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentkassimm.alenizi@uokufa.edu.iqkassimm.alenizi
MManal F.M.Al-HakanyFaculty Of SciencesChemistry Departmentmanalf.ali@uokufa.edu.iqmanalf.ali
ZZeena Shuker MhmoudFaculty Of SciencesChemistry Departmentzinah.alzubaidi@uokufa.edu.iqzinah.alzubaidi
HHawraa Mehdi FarahanFaculty Of SciencesChemistry Departmenthawraam.alabidi@uokufa.edu.iqhawraam.alabidi
HHawraa Mohammed SadeqFaculty Of SciencesChemistry Departmenthawraam.hmiedi@uokufa.edu.iqhawraam.hmiedi
NNahlah Fathi MakkiFaculty Of SciencesChemistry Departmentnahlamaki@uokufa.edu.iqnahlamaki
IIsraa Noor WitwitFaculty Of SciencesChemistry Departmentisraa.witwit@uokufa.edu.iqisraa.witwit
RRafah Mohammad TheyabFaculty Of SciencesChemistry Departmentrafah.alshammari@uokufa.edu.iqrafah.alshammari
NNuha Salim KareemFaculty Of SciencesChemistry Departmentnuha.alahmer@uokufa.edu.iqnuha.alahmer
IIkhlass Ali Hussein Al-HilalyFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptikhlasa.alhilali@uokufa.edu.iqikhlasa.alhilali
SSamer Ali HasanFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.Samera.hasan@uokufa.edu.iqSamera.hasan
FFairouz Mushtaq JaafarEducation for WomenComputer science Departmentfairoozm.jaafar@uokufa.edu.iqfairoozm.jaafar
AAbdulzahra Lafta ObaidFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentabdulzahra.obaid@uokufa.edu.iqabdulzahra.obaid
RRaoof Ahmed Mohammed AlshimaryFaculty Of JurisprudenceDoctrine & Islamic Thought Departmentraoofa.mohammed@uokufa.edu.iqraoofa.mohammed
AAmal Hussain AlwanFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.amalh.alwan@uokufa.edu.iqamalh.alwan
FFadheela Abbosi Al-AmiryFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentfadheela.mohsin@uokufa.edu.iqfadheela.mohsin
SShorooq Wessam Abiad Al ShibaneFaculty Of DentistryBasic Sciences DepartmentShurooqw.obaid@uokufa.edu.iqShurooqw.obaid
HHana'a Hussain AlwanFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.hanaah.alwan@uokufa.edu.iqhanaah.alwan
HHasan Kareem Al-RubaieFaculty Of JurisprudenceDoctrine & Islamic Thought Departmenthasank.majed@uokufa.edu.iqhasank.majed
HHussain Abdlal Al-LehebyFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmenthussein.biaywi@uokufa.edu.iqhussein.biaywi
HHawra'a Gazi AnadFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.hawraagh.inad@uokufa.edu.iqhawraagh.inad
HHussain Sami Sher AliFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.husseins.abdulsahib@uokufa.edu.iqhusseins.abdulsahib
HHadeel Noori SaadEducation for WomenComputer science DepartmentHadeel.jrew@uokufa.edu.iqHadeel.jrew
HHaidar Hadi Salman Al AsadiEducation for WomenArabic Language DepartmentHaiderh.alasadey@uokufa.edu.iqHaiderh.alasadey
AAfyaa Sabah NasirFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentafyaa.nasir@uokufa.edu.iqafyaa.nasir
MMohammed Jassim Mohammed Al-KhalidiEducation for WomenPhysical education Departmentmohammedj.alkhalidi@uokufa.edu.iqmohammedj.alkhalidi
HHasan Salh MahdiEducation for WomenPhysical education Departmenthasan.alaugbi@uokufa.edu.iqhasan.alaugbi
WWafaa Turki AlghurairiEducation for WomenPhysical education Departmentwafaa.alghurairi@uokufa.edu.iqwafaa.alghurairi
AAlyaa Hussein AlmasoodiEducation for WomenPhysical education DepartmentAlyaa.almasoodi@uokufa.edu.iqAlyaa.almasoodi
IIvan Grace Kazem AbboudEducation for WomenPhysical education Departmentivan.alhadrawi@uokufa.edu.iqivan.alhadrawi
HHameeda Aubaid Abdul Ameer AlchillabiEducation for WomenPhysical education Departmenthameeda.alchillabi@uokufa.edu.iqhameeda.alchillabi
MMethaq Abbas ZghairEducation for WomenArabic Language Departmentmithaqa.alkhafaji@uokfa.edu.iqmithaqa.alkhafaj
HHoda Salih Mohammed AliEducation for WomenArabic Language Departmenthudas.alrubaie@uokufa.edu.iqhudas.alrubaie
WWafaa Abdul Ameer Hadi Al-SafiEducation for WomenArabic Language Departmentwafaa.alsafi@uokufa.edu.iqwafaa.alsafi
RRawaa Sabah GanawyEducation for WomenHistory Departmentrawaa.gannawi@uokufo.edu.iqrawaa.gannawi
SSaadoon Shalal Thahir JasimEducation for WomenGeography DepartmentSadoon.dahir@ukufa.edu.iqSadoon.dahi
HHussein Jaaz Naser Hassoun FatlawiEducation for WomenGeography Departmenthusseinj.nasir@uokufa.edu.iqhusseinj.nasir
KKareem Shati ShabootFaculty Of JurisprudenceDoctrine & Islamic Thought Departmentkareemsh.shabboot@uokufa.edu.iqkareemsh.shabboot
KKhawla Mahdy AljarahFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.khawlahm.shakir@uokufa.edu.iqkhawlahm.shakir
MMajid Hameed FarajFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentmajidh.faraj@uokufa.edu.iqmajidh.faraj
FFouad Abdullah MohammedEducation for WomenGeography DepartmentFouada.mohammed@uokufa.edu.iqFouada.mohammed
HHasan Thamer GhanimEducation for WomenChemistry Departmenthasan.asharai@uokufa.edu.iqhasan.asharai
IIbtisam Adnan Rahman Abaas Al HumaydawiEducation for WomenGeography DepartmentIbtesama.rahman@uokufa.edu.iqIbtesama.rahman
ZZainab Abed Al-MtalabEducation for WomenChemistry Departmentzainaba.almadani@uokufa.edu.iqzainaba.almadani
RRawa Abdul Redha AzizFaculty Of SciencesBiology Departmentrawaa.almusawy@uokufa.edu.iqrawaa.almusawy
ZZainab Abdul Ameer MuhamadEducation for WomenBiology Departmentzainaba.aljabury@uokufa.edu.iqzainaba.aljabury
NNasreen Awad Abdoun Name Abdullah AljassEducation for WomenGeography Departmentnisreen.abdoon@uokufa.edu.iqnisreen.abdoon
NNihad Khudair Kazem KananiEducation for WomenGeography Departmentnihadkh.kadhim@uokufa.edu.iqnihadkh.kadhim
MMaliha Aziz Hassoun DaamiEducation for WomenArabic Language Departmentmaleeha.aldaami@uokfa.edu.iqmaleeha.aldaam
EEnas Numan Mahdi Mahmoud Abu SaidaEducation for WomenArabic Language Departmentinas.abosaida.@uokfa.edu.iqinas.abosaida
AAnfal Rashad Ali Hussein Aoda Al KhalidiEducation for WomenArabic Language Departmentanfal.alkhalidi.@uokfa.edu.iqanfal.alkhalidi
ZZainab Abdullah KazimEducation for WomenArabic Language Departmentzainab.alnaji.@uokfa.edu.iqzainab.alnaji
TTamadhur Kaed Rade Al HatemeEducation for WomenArabic Language Departmentalhatemi@nokufa.edu.iqalhatemi
IIqbal Abdul Sahib JafarEducation for WomenArabic Language Departmentfadheela.alabbas@uokfa.edu.iqfadheela.alabba
NNihad Habeeb Mutlag Al-EzerjawiFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentnuhadh.alazerjawi@uokufa.edu.iqnuhadh.alazerjawi
WWisam Ali Mahamm EdEducation for WomenArabic Language Departmentwisam.alkhalidi.@uokfa.edu.iqwisam.alkhalidi
NNidhal Hasan SalmanEducation for WomenArabic Language DepartmentNULL#VALUE!
AAmal Hussain HassanEducation for WomenArabic Language DepartmentAMALH.ALHAGANI@UOKUFA.EDU.IQAMALH.ALHAGANI
DDonei Nama .Abd AlhassanEducation for WomenArabic Language Departmentdunya.almurshidi.@uokfa.edu.iqdunya.almurshidi
MMunaf Mahdi MohammedEducation for WomenArabic Language Departmentmunaf.almusawi@uokfa.edu.iqmunaf.almusaw
MMona Saleh HasanEducation for WomenArabic Language DepartmentMUNAS.HASN@UOKUFA.EDU.IQMUNAS.HASN
FFadela Abdul-Abbas Hassan Saleh Al AbbaEducation for WomenArabic Language Departmentela.alabbas@uokfa.edu.iqela.alabba
OOhood Hussein Jeur Al-HaeeduiEducation for WomenArabic Language Departmentohoud.alhameedaw@uokfa.edu.iqohoud.alhameeda
NNisreen Abd Allah Shanouf Ghati'aEducation for WomenArabic Language Departmentnisreen.alalwani@uokufa.edu.iqnisreen.alalwani
AAhmed Kadhem Abdul Kareem Al-Hakeem-Education for WomenPhysical education DepartmentAhmedk.alhakeem@uokufa.edu.iqAhmedk.alhakeem
ZZainab Ibraheem HasanEducation for WomenHistory Departmentzainabi.hasan@uokufa.edu.iqzainabi.hasan
FFadheela Salih Assy Mahdi Al AsdyEducation for WomenHistory DepartmentFadheela.assi@uokufa.edu.iqFadheela.assi
RRusul Hassan NaserEducation for WomenComputer science Departmentrusulh.nasir@uokufa.edu.iqrusulh.nasir
NNora Mohammed SahibEducation for WomenComputer science Departmentnooralgaraawi@uokufa.edu.iqnooralgaraawi
LLaylaabd Al JaleelmohsnEducation for WomenComputer science Departmentlaila.alyasiri@uokufa.edu.iqlaila.alyasiri
WWafaahadihanoonEducation for WomenComputer science Departmentwafaah.hannon@uokufa.edu.iqwafaah.hannon
JJawad Kadhim Obeid HasnawiEducation for WomenGeography DepartmentJawadk.obaid@uokufa.edu.iqJawadk.obaid
MMohammed Mahdi Hussein IzziEducation for WomenGeography Departmentmohammed.hussenin@uokufa.edu.iqmohammed.hussenin
RRasha Jabbar Mohammad RezaEducation for WomenGeography Departmentrasha.almakhzumi@uokufa.edu.iqrasha.almakhzumi
IItab Youseif Kareem AlluhaibiEducation for WomenGeography DepartmentItab.alluhaibi@uokufa.edu.iqItab.alluhaibi
AAlia Hussein Salman AlboradiEducation for WomenGeography Departmentalyaah.salman@uokufa.edu.iqalyaah.salman
AAlia Moatee Hamid Majid YassinEducation for WomenGeography Departmentalyaa.alyaseen@uokufa.edu.iqalyaa.alyaseen
KKareem Drag Mohammed AlawabidEducation for WomenGeography Departmentkareem.alawabid@uokufa.edu.iqkareem.alawabid
MMunira Mohammed Makki Abbas Albu SaibaEducation for WomenGeography Departmentmuneeram.makki@uokfa.edu.iqmuneeram.makk
NNajla Hani MaabrEducation for WomenGeography Departmentnajlaa.moaybir@uokufa.edu.iqnajlaa.moaybir
DDhelal Jawad Kadhim YassainEducation for WomenGeography Departmentdhilalj.kadhim@uokufa.edu.iqdhilalj.kadhim
MMohamod Abdul Hassan Joehl Abot - JanabiEducation for WomenGeography Departmentmahmood.jwaihil@uokufa.edu.iqmahmood.jwaihil
NNazar Hussain Jafar Jassim AlnafakEducation for WomenPhysical education DepartmentNULL#VALUE!
NNasreen Hassan Naji Musa Al - JubouriEducation for WomenPhysical education DepartmentNULL#VALUE!
AAmal Khalaf HaydarEducation for WomenMathematics Departmentamalkh.hayder@uokufa.edu.iqamalkh.hayder
SSafaa Mahdi MousaEducation for WomenMathematics Departmentsafaam.musa@uokufa.edu.iqsafaam.musa
HHanan Ali HusseinEducation for WomenMathematics Departmenthanana.hussein@uokufa.edu.iqhanana.hussein
AAlaa Saleh AbedEducation for WomenMathematics Departmentalaas.abed@uokufa.edu.iqalaas.abed
AAlyaa Yousif KhudayirEducation for WomenMathematics Departmentaliays@uokufa.edu.iqaliays
DDhuha Abdulameer KadhimEducation for WomenMathematics Departmentdhuhaa.ebada@uokufa.edu.iqdhuhaa.ebada
NNada Ahmed Mohamed TahaEducation for WomenMathematics Departmentnadaa.kharmi@uokufa.eud.iqnadaa.kharmi
IIntissar Abd-Al-Hur KadumEducation for WomenMathematics Departmentintesara.kadhim@uokufa.edu.iqintesara.kadhim
RRehab Ali Khudear Shaban.Education for WomenMathematics Departmentrihaba.khudair@uokufa.edu.iqrihaba.khudair
SShowq MohammedEducation for WomenMathematics Departmentshowqm.ibriheem@uokufa.edu.iqshowqm.ibriheem
KKawther Hassan Sahaib Al-KhafajiEducation for WomenPhysics Departmentkutherh.kafajy@uokufa.edu.iqkutherh.kafajy
WWafaa Nsyf Jassm Abu RkabaEducation for WomenPhysics Departmentwafaan.jasim@uokufa.edu.iqwafaan.jasim
SShetha Ferhan AboalhoseEducation for WomenPhysics Departmentshathaf.alfatlawi@uokufa.edu.iqshathaf.alfatlawi
KKarem J. SabahFaculty Of SciencesChemistry DepartmentKaremj.aloabidi@uokufa.edu.iqKaremj.aloabidi
AAbbas AbdulmahdiEducation for WomenPsychology Departmentabbas.abdulmahdi@uokufa.edu.iqabbas.abdulmahdi
AAli Grad YusufEducation for WomenPsychology Departmentalij.yusuf@uokufa.edu.iqalij.yusuf
MMomammed Taher NaserEducation for WomenPsychology DepartmentMohammed.tahir@uokufa.edu.iqMohammed.tahir
SShurooq Mahdi Ali Hosain AlazzawiFaculty Of Sciencesgeology deptshurooq.alazzawi@uokufa.edu.iqshurooq.alazzawi
AAsaad Abdulhamza Hasani Al-JanabiFaculty Of MedicinePathology Dept.asadjanabi@uokufa.edu.iqasadjanabi
EEbtihal Chiad AbbasFaculty Of MedicinePathology Dept.albarqaawi@uokufa.edu.iqalbarqaawi
AAli Abdul Redha Ali AlgiashiFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentali.jayashi@uokufa.edu.iqali.jayashi
AAdel Habeeb Omran AlkhayattFaculty Of SciencesPhysics DepartmentAdilh.alkhayat@uokufa.edu.iqAdilh.alkhayat
AAhmed Abdul Jabbar Jaloob AljanabyFaculty Of SciencesBiology Departmentahmedaj.aljanabi@uokufa.edu.iqahmedaj.aljanabi
MMahdi Hussian Mheel Abbas AlammarFaculty Of SciencesBiology Departmentmahdi.alammar@uokufa.edu.iqmahdi.alammar
DDhefaf Hammed Abdul Saheb Al-MudhafferFaculty Of SciencesBiology Departmentdhifaf.almudhaffer@uokufa.edu.iqdhifaf.almudhaffer
MMohammed Emad Mansur Al-GhurabiFaculty Of SciencesBiology Departmentmohammed.alghurabi@uokufa.edu.iqmohammed.alghurabi
MMohammed Kayon Kahlol AlquraishiFaculty Of SciencesChemistry DepartmentMohammedkh.alquraishi@uokufa.edu.iqMohammedkh.alquraishi
NNoor Alhuada Ghanim Hadi AlfatlawiFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptNoorulhudag.hadi@uokufa.edu.iqNoorulhudag.hadi
HHaider Salh Al-ShafieFaculty Of SciencesBiology Departmenthayder.alshafie@uokufa.edu.iqhayder.alshafie
MMusa Na'ama MezherFaculty Of SciencesBiology Departmentmusan.alabbasi@uokufa.edu.iqmusan.alabbasi
HHatim Karim KadhmFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmenthatimk.k.kadhm@uokufa.edu.iqhatimk.k.kadhm
GGhazwan Ayad Khalid Al-ShibliFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentghazwana.khalid@uokufa.edu.iqghazwana.khalid
DDawood Salman Jasim Al-FarttoosiFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentdawood.jasim@uokufa.edu.iqdawood.jasim
AAli Deaa HussenFaculty Of Administration and EconomyAccounting DepartmentAlid.hussen@uokufa.edu.iqAlid.hussen
HHussein Hadi Hussein OneizahFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmenthussienh.unaza@uokufa.edu.iqhussienh.unaza
AAbid Allah Mohammed AliEducation for WomenBiology DepartmentAbdullah.hubaiban@uokufa.edu.iqAbdullah.hubaiban
SSondos Majed Reda Al-JafaryFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentsondosm.reda@uokufa.edu.iqsondosm.reda
AAbdulabbas Hassan Kadhim Al Sa'aideFaculty Of Administration and EconomyAccounting DepartmentAbdalabbas.kadhim@uokufa.edu.iqAbdalabbas.kadhim
KKarrar Abdul Elah Azeez AlkhaldyFaculty Of Administration and EconomyAccounting DepartmentKarara.alkhaldy@uokufa.edu.iqKarara.alkhaldy
AAli Hussen UnazaFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentalih.aneizah@uokufa.edu.iqalih.aneizah
RRawaa Sabah Ganawi Al JanabiEducation for WomenHistory Departmentrawaa.gannawi@uokufo.edu.iqrawaa.gannawi
GGhassan Rashad AbdulhameedFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentghassanr.abdulhameed@uokufa.edu.iqghassanr.abdulhameed
ZZainab Hadi Mayouf Al-SharifiFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentzainabh.maufee@uokufa.edu.iqzainabh.maufee
HHassan Karim Hamza Hussein AlzbhawiFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmenthassank.hamza@uokufa.edu.iqhassank.hamza
MMohammad Ali Kadum Hameed Al-AlattafiFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentmohammada.kadhim@uokufa.edu.iqmohammada.kadhim
MMuhammad Ghaly Rahy Al- HuseinyFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentmuhammedh.riha@uokufa.edu.iqmuhammedh.riha
HHider Abdulmutaleb Jasem AlbkaaFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmenthaydera.albakka@uokufa.edu.iqhaydera.albakka
BBushra Shaker Al- ShukryFaculty Of Administration and EconomyAccounting DepartmentBushras.abdalhussen@uokufa.edu.iqBushras.abdalhussen
AAli Razzaq Chyad Mohammed Al-FalahFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentalir.alabed@uokufa.edu.iqalir.alabed
AAhmed Abd- Al Rudah AbassEducation for WomenComputer science Departmentahmed.alzamili@uokufa.edu.iqahmed.alzamili
SSami Raheem Al-KatibFaculty Of MedicinePhysiology Dept.sami.alkatib@uokufa.edu.iqsami.alkatib
RRajaa Rashid AbbasFaculty Of MedicinePhysiology Dept.rajaa.alsahhar@uokufa.edu.iqrajaa.alsahhar
TThamer Khudair Merza.Faculty Of SciencesBiology Departmentthamer.merza@uokufa.edu.iqthamer.merza
AAbdul-Aziz Ahmed AzizFaculty Of MedicinePhysiology Dept.abdulaziz.albarazanchi@uokufa.edu.iqabdulaziz.albarazanchi
FFadyia Mahdi Muslim AlameedyFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptFadyiam.alameedy@uokufa.edu.iqFadyiam.alameedy
NNora Mohammed SahibEducation for WomenComputer science Departmentnooralgaraawi@uokufa.edu.iqnooralgaraawi
FFatimah Abdul Hussein Mejbel Al - TameFaculty Of SciencesBiology Departmentfatimaha.altameemi@uokufa.edu.iqfatimaha.altameemi
AAmina Abdul-MuhsenFaculty Of SciencesBiology Departmentaaminaa.ali@uokufa.edu.iqaaminaa.ali
LLaylaabd Al JaleelmohsnEducation for WomenComputer science Departmentlaila.alyasiri@uokufa.edu.iqlaila.alyasiri
AAlladeen Subhi Mohssen AlsallamiFaculty Of SciencesBiology DepartmentAlaalddin.alsallami@uokufa.edu.iqAlaalddin.alsallami
EEzzate Hasson Abdulkareem Hasson AjeenaFaculty Of SciencesBiology Departmentezath.abdulkarim@uokufa.edu.iqezath.abdulkarim
MMuhannad Lafta Shlakae Al-WailyFaculty Of EngineeringMechanical Departmentmuhanedl.alwaeli@uokufa.edu.iqmuhanedl.alwaeli
YYassar Kadhim Ali Al KhbazFaculty Of EngineeringMechanical Departmentyasar.alansari@uokufa.edu.iqyasar.alansari
WWafaahadihanoonEducation for WomenComputer science Departmentwafaah.hannon@uokufa.edu.iqwafaah.hannon
RRajaa Abd Alameer GafilEducation for WomenChemistry Departmentrajaa.alhadrawi@uokufa.edu.iqrajaa.alhadrawi
NNadia Izet Mahdi Al-KarbasiEducation for WomenChemistry Departmentnadiyai.alkurbasy@uokufa.edu.iqnadiyai.alkurbasy
NNagham M AljamaliEducation for WomenChemistry Departmentnagham.aliammali@uokufa.edu.iqnagham.aliammali
AAhmad Abies Motar Al-SultanyFaculty Of SciencesBiology Departmentahmedo.alsultani@uokufa.edu.iqahmedo.alsultani
SSajida H.RidhaEducation for WomenChemistry Departmentsajidah.alnajafi@uokufa.edu.iqsajidah.alnajafi
HHaider Toama MahdiFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.haidert.mehde@uokufa.edu.iqhaidert.mehde
WWaleed Jaleel Abed Al-KelabyFaculty Of Veterinary MedicineAnatomy and Histology Dept.waleedj.abed@uokufa.edu.iqwaleedj.abed
MMahdi Abed Rabba Dhahir Al- ShuwailiFaculty Of Veterinary MedicinePublic Health Dept.mahdia.dhadir@uokufa.edu.iqmahdia.dhadir
SSuhad Hameed Hasan ShabbaFaculty Of SciencesBiology Departmentsuhad.aboshibaa@uokufa.edu.iqsuhad.aboshibaa
IIbrahim Eryan IbrahimFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.ibraheeme.ibraheem@uokufa.edu.iqibraheeme.ibraheem
AAli Mahmoud Amer Siala KassarFaculty Of Veterinary MedicinePublic Health Dept.alima.amer@uokufa.edu.iqalima.amer
AAkram Motlak SiwiahFaculty Of Veterinary MedicinePublic Health Dept.Akramm.siwiah@uokufa.edu.iqAkramm.siwiah
MMajed Abed TalalFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.majeda.alfatlawy@uokufa.edu.iqmajeda.alfatlawy
SSuaad Mohammad Joda Al- HadrawyFaculty Of SciencesBiology Departmentsuaadm.alhadrawi@uokufa.edu.iqsuaadm.alhadrawi
MMaa Allah Turki Alwan Al-HussainiFaculty Of SciencesBiology Departmentmaallah.alhusseini@uokufa.edu.iqmaallah.alhusseini
NNabil Salim Saaid TuwaijFaculty Of SciencesBiology Departmentnabeel.tuwaij@uokufa.edu.iqnabeel.tuwaij
EEnass Fadil AbdullahEducation for WomenComputer science Departmentinasf.alturky@uokufa.edu.iqinasf.alturky
EEman Yahea HabeebEducation for WomenMathematics Departmentiman.habeeb@uokufa.edu.iqiman.habeeb
RRadhiyah.AldujailiEducation for WomenChemistry Departmentradhiyah.aldujaili@uokufa.edu.iqradhiyah.aldujaili
KKhadeeja Jabbar Ali Al-YasiriEducation for WomenChemistry Departmentkhadeejahalyasiri@uokufa.edu.iqkhadeejahalyasiri
HHuda Jameel BakerFaculty Of SciencesBiology Departmenthuda.alkhilkhali@uokufa.edu.iqhuda.alkhilkhali
FFaez Abdul Hussein AlrammahyEducation for WomenChemistry Departmentfaez.alrammahi@uofufa.edu.iqfaez.alrammahi
MMajida HamedEducation for WomenChemistry Departmentmajida.alkazalaa@uokufa.edu.iqmajida.alkazalaa
NNadia Sadik MajeedEducation for WomenChemistry Departmentnadia.albobaid@uokufa.edu.iqnadia.albobaid
EEnasyehya Abaulla Al-SelamiEducation for WomenMathematics Departmentinasy.abdullah@uokufa.edu.iqinasy.abdullah
FFaheim Mohmed D. N. AlsheblyFaculty Of SciencesBiology Departmentfahim.alshebly@uokufa.edu.iqfahim.alshebly
AAbdal-Razak Shehab HadiFaculty Of EngineeringElectrical DepartmentAbdalrazaqshh@uokufa.edu.iqAbdalrazaqshh
AArshad Nori Ghany AldujailiFaculty Of SciencesBiology Departmentarshad.aldujaili@uokufa.edu.iqarshad.aldujaili
MMiqdam A. Alhasan AlfayyadhEducation for WomenHistory Departmentmiqdam.alfayyadh@uokufa.edu.iqmiqdam.alfayyadh
GGhofran Fhlayh Abd Al-Hussan Aziz Al-JubFaculty Of SciencesBiology Departmentghufranf.aljuburi@uokufa.edu.iqghufranf.aljuburi
HHarith Rajab HeaderFaculty Of SciencesBiology Departmentharith.almusawi@uokufa.edu.iqharith.almusawi
HHameed Ali Hussein Al-HajjarFaculty Of SciencesChemistry Departmenthameed.alhajjar@uokufa.edu.iqhameed.alhajjar
AAli Abdualhussin MohyFaculty Of SciencesBiology Departmentalia.alleebawi@uokufa.edu.iqalia.alleebawi
RRaad Abdulabass HamzaFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentraada.almusawi@uokufa.edu.iqraada.almusawi
RRaghad Ali Sahib Al-MusawiFaculty Of SciencesBiology Departmentraghad.almusawi@uokufa.edu.iqraghad.almusawi
AAbdul-Hadi Abbas Hadi AlibraheemiFaculty Of SciencesBiology Departmentabdulhadi.alibraheemi@uokufa.edu.iqabdulhadi.alibraheemi
MMuhson Chellab AbbasFaculty Of SciencesBiology Departmentmohsin.alraheemi@uokufa.edu.iqmohsin.alraheemi
BBahha Musa Hepeep.Education for WomenHistory Departmentbahaam.habeeb@uokufa.edu.iqbahaam.habeeb
KKhtaam MzherEducation for WomenHistory Departmentkhitamr.mezher@uokufa.edu.iqkhitamr.mezher
WWisam Ali Hussein Al-LamyFaculty Of MedicineSurgery Dept.wisam.allami@uokufa.edu.iqwisam.allami
AAhmed Athab Mayan AlzubiadiFaculty Of MedicineSurgery Dept.ahmedam.alzubaidi@uokufa.edu.iqahmedam.alzubaidi
AAseel Jassim Shalaan Al-BderiFaculty Of MedicinePhysiology Dept.aseel.albdairi@uokufa.edu.iqaseel.albdairi
MMohammed Noori Al-MusawiFaculty Of MedicineUrology Dept.mohammedn.almusawi@uokufa.edu.iqmohammedn.almusawi
RRaid Talib Al-GarawyFaculty Of MedicineUrology Dept.raeed.algaraawi@uokufa.edu.iqraeed.algaraawi
AAhmed Kareem HusseinFaculty Of PharmacyPharmaceutics & Industry pharmacy Dept.ahmedk.mubark@uokufa.edu.iqahmedk.mubark
AAhmed Wheed RadhiFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.ahmedw.almhni@uokufa.edu.iqahmedw.almhni
AAhmed Jumah Mhows Hasan Al-BobsaryFaculty Of MedicinePhysiology Dept.ahmed.albobsairi@uokufa.edu.iqahmed.albobsairi
BBaqur Abbius SultanFaculty Of MedicineMicrobiology Dept.baqirobais.sultan@uokufa.edu.iqbaqirobais.sultan
QQahtan F.RahiEducation for WomenPsychology Departmentqahtanf.rahi@uokufa.edu.iqqahtanf.rahi
SSaher M.Jwad .Education for WomenBiology DepartmentSaher.aljammali@uokfa.edu.iqSaher.aljammal
SSaher M.Jwad .Education for WomenBiology DepartmentSaher.aljammali@uokfa.edu.iqSaher.aljammal
HHameda Abid NoorEducation for WomenBiology Departmenthamidaa.marzoq@uokufa.edu.iqhamidaa.marzoq
MMajida Malik MitebEducation for WomenBiology Departmentmajidam.alshammari@uokufa.edu.iqmajidam.alshammari
HHusam Jawad AbdulsamadFaculty Of EngineeringMechanical Departmenthusamj.alhamad@uokufa.edu.iqhusamj.alhamad
JJameeljerryyousifal-HameedawiEducation for WomenBiology Departmentjameel.alhameedawi@uokufa.edu.iqjameel.alhameedawi
JJenan MohammedEducation for WomenBiology Departmentjenanm.fyrozali@uokufa.edu.iqjenanm.fyrozali
KKareem Thamir Mashkoor Al- KabiFaculty Of MedicineCommunity medicine Dept.kareem.alkaabi@uokufa.edu.iqkareem.alkaabi
SSaadoonabidalhadisaadoonEducation for WomenBiology Departmentsaadoon.alajeel@uokufa.eu.iqsaadoon.alajee
HHayder Mahdi Al-ArdiFaculty Of MedicineUrology Dept.hayder.alaredhi@uokufa.edu.iqhayder.alaredhi
YYahya Kadhem Al-SultaniFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.Yahya.alsultani@uokufa.edu.iqYahya.alsultani
SShayma Jabbar Abdul RazaqEducation for WomenBiology Departmentshaymaam.alnaffakh@uokufa.edu.iqshaymaam.alnaffakh
SSabah NaifghudherEducation for WomenBiology Departmentsabah.alzuhairi@uokufa.edu.iqsabah.alzuhairi
AAliaa Husein MizhirEducation for WomenBiology Departmentaliah.alamary@uokufa.edu.iqaliah.alamary
AAli Hussein BattorEducation for WomenBiology Departmentalih.battor@uokufa.edu.iqalih.battor
AAli Hassan MohammedEducation for WomenBiology Departmentalih.mohammed@uokufa.edu.iqalih.mohammed
HHazim Aziz Naji AlhadrawiFaculty Of SciencesEnvironmental Departmenthazim.alhadrawi@uokufa.edu.iqhazim.alhadrawi
SShaymaa Abdul Lteef AlfadhulFaculty Of MedicineMicrobiology Dept.shaymaa.alfadhl@uokufa.edu.iqshaymaa.alfadhl
QQayssar Joudah FadheelFaculty Of PharmacyPharmacology & Toxicology Dept.qayssarj.fadheel@uokufa.edu.iqqayssarj.fadheel
AAmal Muneer NaimaFaculty Of MedicineGynecology & Obstetrics Dept.amalmn.mubarak@uokufa.edu.iqamalmn.mubarak
AAnwar MadlolFaculty Of MedicineBiochemistry Dept.anwar.aljanabi@uokufa.edu.iqanwar.aljanabi
AAli Muhsin Naahma AlmohanaFaculty Of MedicineMicrobiology Dept.alim.almhanna@uokufa.edu.iqalim.almhanna
AAmmar Jabbar Hamad Al-ShammaryFaculty Of MedicineMedicine Dept.ammarj.hamad@uokufa.edu.iqammarj.hamad
HHazim Sultan Ahmed Qasim Al-BakriFaculty Of EducationArt Education Departmenthazims.ahmed@uokufa.edu.iqhazims.ahmed
NNidhal Abdul HusseinEducation for WomenBiology Departmentnidhal.albdairi@uokufa.edu.iqnidhal.albdairi
SSuhier Abid AlkareemEducation for WomenBiology Departmentsuhaira.alramahi@uokufa.edu.iqsuhaira.alramahi
BBushra Abas BighuiEducation for WomenBiology Departmentbushra.alzubaidi@uokufa.edu.iqbushra.alzubaidi
FFaeq Abdallah Mohammed Al-TemimeiFaculty Of SciencesPhysics Departmentfaeqa.jasim@uokufa.edu.iqfaeqa.jasim
DDalal Abed Al Hussein KadimEducation for WomenBiology Departmentdalala.alesawi@uokufa.edu.iqdalala.alesawi
IIbtisam Jaafar Abd AliFaculty Of SciencesPhysics Departmentibtisamj.alftlawi@uokufa.edu.iqibtisamj.alftlawi
AAbbas Hassan Abo NasriaFaculty Of SciencesPhysics Departmentabbas.abonasiriya@uokufa.edu.iqabbas.abonasiriya
AAzhar Selman Ali Al-AboodiFaculty Of SciencesPhysics Departmentazhers.hamza@uokufa.edu.iqazhers.hamza
BBasim Mohammed AliFaculty Of SciencesChemistry Departmentbasimm.radhi@uokufa.edu.iqbasimm.radhi
FFurqan Moein AudaFaculty Of SciencesChemistry Departmentfurqan.chmala@uokufa.edu.iqfurqan.chmala
AAllawi Hamead Farhan Al-AsadiFaculty Of SciencesPhysics Departmentallawi.alasadi@uokufa.edu.iqallawi.alasadi
RRadhyah Mahdy ShakerFaculty Of SciencesPhysics Departmentradhiyah.aljarrah@uokufa.edu.iqradhiyah.aljarrah
FFaiz Salih Abbas MohammedFaculty Of SciencesPhysics Departmentfaezs.muhammad@uokufa.edu.iqfaezs.muhammad
AAli Hassan KareemEducation for WomenBiology Departmentalih.alhamami@uokufa.edu.iqalih.alhamami
MMethak Abid AlrasaqEducation for WomenBiology Departmentmethaqa.alshamigi@uokufa.edu.iqmethaqa.alshamigi
MMalak Majid Abid AlameerEducation for WomenBiology Departmentmalak.almusawi@uokufa.edu.iqmalak.almusawi
WWidad Hashim YahyaEducation for WomenBiology Departmentwidadh.almuhana.uokufa.edu.iqwidadh.almuhana
MMarwan Ali Hussein AminFaculty Of EducationQuran Departmentmarwana.aejly@uokufa.edu.iqmarwana.aejly
QQabas Ibrahim Mohammed Hassoun ShammariFaculty Of EducationArt Education Departmentqabas.mohammed@uokufa.edu.iqqabas.mohammed
MMohammad Kazem Hussein Alwan Al-FatlawiFaculty Of EducationQuran Departmentmohammedk.alfatlawi@uokufa.edu.iqmohammedk.alfatlawi
AAhmed Qasim KhalafFaculty Of Veterinary MedicinePublic Health Dept.ahmedk.kalaf@uokufa.edu.iqahmedk.kalaf
AAmer Jaber UbaisFaculty Of Veterinary MedicinePublic Health Dept.amerj.obaues@uokufa.edu.iqamerj.obaues
AAbdalameer Abed HatimFaculty Of Veterinary MedicineClinical sciences Dept.abdula.hatem@uokufa.edu.iqabdula.hatem
MMaan Muhsin NeamaFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.maanm.neamah@uokufa.edu.iqmaanm.neamah
HHazem Kareem Naser AlmhannaFaculty Of Veterinary MedicineAnatomy and Histology Dept.hazemk.naser@uokufa.edu.iqhazemk.naser
NNadia Kadum JasimFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.nadiak.jassem@uokufa.edu.iqnadiak.jassem
NNu'man Abadi MohammedFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.noamani.alabedi@uokufa.edu.iqnoamani.alabedi
BBushra Hamza Faris Al-JumiallyFaculty Of Veterinary MedicineVeterinary pathology & Poultry diseases Dept.Bushrah.Fares@uokufa.edu.iqBushrah.Fares
SSajda Kadhum MohammedEducation for WomenMathematics DepartmentNULL#VALUE!
AAhmed Obaid Kazem Al-GhazaliFaculty Of EducationArt Education Departmentahmedo-kadim@uokufa.edu.iqahmedo-kadim
WWisam Ahmed Shaker AlmutiriFaculty Of EducationArt Education Departmentwisam.shihab@uokufa.edu.iqwisam.shihab
SShaymaa Abbas Abd AlsadaFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentshaymaa.radhi@uokufa.edu.iqshaymaa.radhi
FFaida Noori SalimFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentfaidan.salim@uokufa.edu.iqfaidan.salim
AAbbas Noah Sulaiman Al - MosawiFaculty Of EducationComputer Departmentabbasn.sulaiman@uokufa.edu.iqabbasn.sulaiman
MMaytham Mohsin AbdulkadhimFaculty Of Basic EducationChild DepartmentMaytham.abduikadhim@uokufa.edu.iqMaytham.abduikadhim
SSuaad Abdel-Mahdi Abd- NourFaculty Of PharmacyPharmaceutical Chemistry Dept.suaad.toobi@uokufa.edu.iqsuaad.toobi
FFaris Jawad KadumFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentfarisj.alduhaidahawi@uokufa.edu.iqfarisj.alduhaidahawi
AAli Abdul Azeez Mohammad Baker QazzazFaculty Of EducationComputer Departmentalia.qazzaz@uokufa.edu.iqalia.qazzaz
IInaam Ali Tsyar KenberFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentanaama.alkhafaji@uokufa.edu.iqanaama.alkhafaji
FFadhil M. Yousif AlmayaliFaculty Of EducationComputer Departmentfadhilm.almayali@uokufa.edu.iqfadhilm.almayali
ZZina Hassen Razaq Ali Al-HadadFaculty Of EducationComputer Departmentzienah.alhadad@uokufa.edu.iqzienah.alhadad
HHassan Mehdi Hamoudi SadiqFaculty Archeology and HeritageArcheology DepartmentHasanm.hammoodi@uokufa.edu.iqHasanm.hammoodi
SSattar Jabbar Ahmed MohamedFaculty Archeology and HeritageHeritage DepartmentSatarg.ahmed@uokufa.edu.iqSatarg.ahmed
MMohammed Lateef Aziz Abdul-Rasool TwajFaculty Of EducationEnglish Language Departmentmohammedl.twaj@uokufa.edu.iqmohammedl.twaj
AAssim Kadom SkbanFaculty Of EducationArt Education DepartmentKassim.ks@uokufa.edu.iqKassim.ks
HHayder Kamil AbdulkreemFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmenthayderk.abdualkreem@uokufa.edu.iqhayderk.abdualkreem
HHayder Lateef Farhan Al-MsaidFaculty Of SciencesBiology Departmenthaiderl.ligan@uokufa.edu.iqhaiderl.ligan
MMohauman Mohammad Majeed Al-RufaieFaculty Of SciencesChemistry Departmentmuhaimin.alrufaie@uokufa.edu.iqmuhaimin.alrufaie
GGanim Obeyed Oteiwy Al-ShiblawyFaculty Of EducationEnglish Language Departmentganimo.itaiwi@uokufa.edu.iqganimo.itaiwi
NNaseer Hameed Abboud Hassan HubbanyFaculty Of EducationArt Education Departmentnaseerh.abbood@uokufa.edu.iqnaseerh.abbood
QQasem Hassen SabeehFaculty Of EducationEnglish Language Departmentqasimh.sabeeh@uokufa.edu.iqqasimh.sabeeh
MMajid Hameed NiamaFaculty Of EducationEnglish Language Departmentmajidh.niema@uokufa.edu.iqmajidh.niema
AAhmed Shamkhi Jebur Wejah Al KhfajiFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentahmeds.alkhfaji@uokufa.edu.iqahmeds.alkhfaji
TTuqa Raad Jwad Mohammed Khadhim Al RobaeFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmenttuqar.alrobaee@uokufa.edu.iqtuqar.alrobaee
QQaiser Ali Hadi MaalahFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentcaesara.hadi@uokufa.edu.iqcaesara.hadi
MMaher Naji Ali HussainFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentmahen.uokufa.edu.iqmahen
HHassnain Raghebtlab. AbozaidFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmenthassnainr.abozaid@uokufa.edu.iqhassnainr.abozaid
WWisam Neama Jafar RjeebFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentwisamn.rjeeb@uokufa.edu.iqwisamn.rjeeb
IIsraa Harjan Mohssen Al-DehedhawiiFaculty Of SciencesBiology Departmentisraa.alduhaidhawi@uokufa.edu.iqisraa.alduhaidhawi
AAthraa Harjan Mohssen Al-DehedhawiiFaculty Of SciencesBiology Departmentathraa.alduhaidahawi@uokufa.edu.iqathraa.alduhaidahawi
MMohammed Oudah HamadFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentmohammed.alkhafaji@uokufa.edu.iqmohammed.alkhafaji
HHasan Latef Kadhom Al-ZobaidiFaculty Of Administration and EconomyEconomics Departmenthasan.latef@uokufa.edu.iqhasan.latef
HHaydar Majeed Abbood A LfatlaweyFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismhaydarm.abbood@uokufa.edu.iqhaydarm.abbood
HHeider Nima BekheetFaculty Of Administration and EconomyEconomics Departmentheider.nima@uokufa.edu.iqheider.nima
AAbdulhussein Jalil Abdulhasan Alghaliby.Faculty Of Administration and EconomyEconomics Departmentabdulh.jalil@uokufa.edu.iqabdulh.jalil
AAdnan Dawood Mohammed AletharyFaculty Of Administration and EconomyEconomics Departmentadnan.daledary@uokufa.edu.iqadnan.daledary
KKamil Allawi Kadhim Dhedan Al-Fatlawi.Faculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentkamela.kadhim@uokufa.edu.iqkamela.kadhim
MMayih Shabeb Al-ShammariFaculty Of Administration and EconomyEconomics Departmentmayih.shabib@uokufa.edu.iqmayih.shabib
NNoori Abdul Rasool Abdul Mohsin AlkhaganFaculty Of Administration and EconomyEconomics DepartmentNoori.alkhagani@uokufa.edu.iqNoori.alkhagani
LLaith Jawad AzizFaculty Of EngineeringCivil DepartmentLaith.aljarrah@uokufa.edu.iqLaith.aljarrah
SSoadad Noori GhaniFaculty Of EngineeringMechanical Departmentsuadadn.aldujaili@uokufa.edu.iqsuadadn.aldujaili
AAhmad Abd Al Rida Al.FasalFaculty Of SciencesBiology Departmentahmed.madhloom@uokufa.edu.iqahmed.madhloom
LLaith Jaafar Hussein HnooshFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentlaithj.hnoosh@uokufa.edu.iqlaithj.hnoosh
KKhalid Shakir Hussain AlrefashiFaculty Of Physical Education and Sport ScienceTheoretical Sciences DepartmentKhalids.hussien@uokufa.edu.iqKhalids.hussien
MMuiead Abdulhussein Khalil AlfadhelFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentmuiead.alfadhel@uokufa.edu.iqmuiead.alfadhel
LLaith Shakir Mohsin Abu TabeikhFaculty Of Administration and EconomyBusiness DepartmentLaiths.abutabeikh@uokufa.edu.iqLaiths.abutabeikh
AAbd Alamer Abd Kadhim ZweinFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismabdalamira.zwen@uokufa.edu.iqabdalamira.zwen
NNawras Noori Bashboosh Shams AldeenFaculty Of Sciencesgeology deptnawras.shamuddin@uokufa.edu.iqnawras.shamuddin
AAdel Turki Farhan AlkhalidyFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentadelt.farhan@uokufa.edu.iqadelt.farhan
FFiras Rashid KsubFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentfirask.alsultani@uokufa.edu.iqfirask.alsultani
FFadhilhussainnasir Al-MuhannakFaculty Of MedicineMicrobiology Dept.fadhilh.nasir@uokufa.edu.iqfadhilh.nasir
AAmina Abdul Baki Kaderal DejeliFaculty Of MedicinePhysiology Dept.aminaak.abbas@uokufa.edu.iqaminaak.abbas
SSalah Mohamed Hasan ShamsaFaculty Of Basic EducationQuran Departmentsalahm.shamsah@uokufa.edu.iqsalahm.shamsah
KKadhum Jawad Abass ShabaaFaculty Of MedicineMedicine Dept.kadhim.shibaa@uokufa.edu.iqkadhim.shibaa
AAli Hussien MajeedFaculty Of EngineeringElectrical DepartmentAlih.alasady@uoKufa.edu.iqAlih.alasady
AAmeen Mohammed Taqy HadiFaculty Of EngineeringElectrical Departmentamenta@uoKufa.edu.iqamenta
BBasima Shamkhi Al-KazaliFaculty Of MedicineGynecology & Obstetrics Dept.basima.alghazali@uokufa.edu.iqbasima.alghazali
AAhmed Majeed ShakirFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentahmmedm.baham@uokufa.edu.iqahmmedm.baham
JJalil Kadhom AlaredhiFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentjaleelk.alaardhy@uokufa.edu.iqjaleelk.alaardhy
MMohammed Thabet Faraoh AlkraawiFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentmohammedt.jard@uokufa.edu.iqmohammedt.jard
AAzhar Aziz Jasem Hassan AlobaidyFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentazhara.jasim@uokufa.edu.iqazhara.jasim
IInaam Abdul-Zahra DoshFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentanaama.meteb@uokufa.edu.iqanaama.meteb
AAzhar Neama Abdul-ZahraFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismazharn.abugnem@uokufa.edu.iqazharn.abugnem
HHashim F. Dabbas Al -AbadiFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmenthashimf.dabbass@uokufa.edu.iqhashimf.dabbass
AAhmed Maher Mohamed Ali Al-KarkhiFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentahmedm.fadhil@uokufa.edu.iqahmedm.fadhil
AArkan Al-NasrawyFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentarkaan.manji@uokufa.edu.iqarkaan.manji
AAmeer N. Mukif Al-KilabiFaculty Of Administration and EconomyBusiness DepartmentAmeer.alkulabi@uokufa.edu.iqAmeer.alkulabi
HHayder Jasim Obaid Al-GboryFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmenthaiderg.abed@uokufa.edu.iqhaiderg.abed
RRafid Hameed Abbas Al HadrawiFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentrafidh.alhadrawi@uokufa.edu.iqrafidh.alhadrawi
AAbas Asfore Lafta Al KurdFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentabbasal.ma12p@uokufa.edu.iqabbasal.ma12p
LLayth Zuhair Al-SakafiFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentlaithz.saeed@uokufa.edu.iqlaithz.saeed
MMariam Ibrahim Hamood Al-GaraawiFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismmariama.hamood@uokufa.edu.iqmariama.hamood
MMohanad Hameed YasirFaculty Of Administration and EconomyBusiness Departmentmohandh.yser@uokufa.edu.iqmohandh.yser
LLaithabdulhussien Abbas AldabbaghFaculty Of MedicineMedicine Dept.NULL#VALUE!
LLuay Sadeq Mohammed Ali Al-AnsariFaculty Of EngineeringMechanical Departmentluays.alansari@uokufa.edu.iqluays.alansari
WWaseem Haleem Al-BaghdadiFaculty Of EngineeringCivil DepartmentWaseem.albaghdadi@uokufa.edu.iqWaseem.albaghdadi
AAli Naji AttiyahFaculty Of EngineeringCivil Departmentalin.diebil@uokufa.edu.iqalin.diebil
HHussein Abdulmuttaleb Alikhan AlmadanyFaculty Of EngineeringWater resources Departmenthussiena.almadani@uokufa.edu.iqhussiena.almadani
TThaar M.M.Faculty Of EngineeringWater resources Departmentthaaer.almusawi@uokufa.edu.iqthaaer.almusawi
MMuayad Abdulhasan M. Ali ZahidFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentmoayad.zahid@uokufa.edu.iqmoayad.zahid
IIbrahim Jodi HadiFaculty Of EngineeringEngineering of Materials DepartmentIbraheem.alsanam@uokufa.edu.iqIbraheem.alsanam
AAlaa Hassaan AbdFaculty Of EngineeringCivil Departmentalaah.alshammari@uokufa.edu.iqalaah.alshammari
AAli Hilal AliFaculty Of EngineeringCommunication Departmentalih.alathari@uokufa.edu.iqalih.alathari
ZZainab Mohammed JaafarFaculty Of PharmacyClinical Laboratory Sciences Dept.zainabm.khatib@uokufa.edu.iqzainabm.khatib
AAyad Norri DiyaaFaculty Of Veterinary MedicineAnatomy and Histology Dept.ayadn.dheyaa@uokufa.edu.iqayadn.dheyaa
MMuneer Kadum KhudaierFaculty Of Veterinary MedicinePhysiology Dept.muneerk.khudhair@uokufa.edu.iqmuneerk.khudhair
ZZainab Abdul Ameer MuhamadEducation for WomenBiology Departmentzainaba.aljabury@uokufa.edu.iqzainaba.aljabury
AAfrah Mahdi Abed Ali Al-DhalimiEducation for WomenBiology Departmentafrah.aldhalimi@uokufa.edu.iqafrah.aldhalimi
AAfrah Mahdi Abed Ali Al-DhalimiEducation for WomenBiology Departmentafrah.aldhalimi@uokufa.edu.iqafrah.aldhalimi
KKarim M. Abass I. BhiahFaculty Of AgricultureSoil Science and Water Resources Dept.karimm.bhiah@uokufa.edu.iqkarimm.bhiah
HHayder Erees Abdul Raouf AldulaimiFaculty Of AgricultureHorticulture Departmenthayder.aldulaimi@uokufa.edu.iqhayder.aldulaimi
ZZain Alabideen AljumailiFaculty Of EducationComputer Departmentzainalabideena.alsaraf@uokufa.edu.iqzainalabideena.alsaraf
AAmeer Khaleel Yasir AlrikabiFaculty Of AgricultureSoil Science and Water Resources Dept.ameer.alrikabi@uokufa.edu.iqameer.alrikabi
SSanna Abadi HabeabFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptsanaa.alshammari@uokufa.edu.iqsanaa.alshammari
ZZeaid Amadh Amid ZenyFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentzaide.zainy@uokufa.edu.iqzaide.zainy
AAli Jebr Hammod Al-HemaidawiFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentali.alhameedawi@uokufa.edu.iqali.alhameedawi
DDhrgam Ali Muslim HashimFaculty Of AgricultureFood Science Departmentdrgama.alameedy@uokufa.edu.iqdrgama.alameedy
AAseel Kemil Abd AlhussianEducation for WomenBiology Departmentaseelk.alwaeli@uokufa.edu.iqaseelk.alwaeli
BBushra Abdulwahab Hasan AljawahiryFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentbushraa.aljawaheri@uokufa.edu.iqbushraa.aljawaheri
JJabbar Ebadi Mohammad AredaEducation for WomenBiology Departmentjabbara.alaridhi@uokufa.edu.iqjabbara.alaridhi
AAnwar Abbas Hadi Al-HindawiFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmentanwar_abbas_hadi@uokufa.edu.iqanwar_abbas_hadi
NNada MohammedridajaffarEducation for WomenBiology DepartmentNULL#VALUE!
WWidadhashimyahyaEducation for WomenBiology Departmentwidadh.almuhana@.uokufa.edu.iqwidadh.almuhana@
HHuda Ali Abbass Al-KhalidyFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmenthudaa.abbas@uokufa.edu.iqhudaa.abbas
AAtheer Salih MahdiFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentatheer.mahdi@uokufa.edu.iqatheer.mahdi
SSahib Nema Abid Al AkashiFaculty Of Administration and EconomyEconomics DepartmentSahib.alakashi@uokufa.edu.iqSahib.alakashi
HHassnain Kadhem .0 AlshehmaneFaculty Of Administration and EconomyAccounting Departmenthassnaink.oja@uokufa.edu.iqhassnaink.oja
AAymen Hasan Rahsid AlawadiUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centeraymen@uokufa.edu.iqaymen
SSafa Tayeh Mohammed Hussein AlgritiFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentsafat.mohammed@uokufa.edu.iqsafat.mohammed
FFarhan Mohammad HassanFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentfarhanm.hassan@uokufa.edu.iqfarhanm.hassan
HHayder Sadaq Jaafer Baqar Al-AbrahemyFaculty Of AgricultureHorticulture Departmenthayder.alibraheemi@uokufa.edu.iqhayder.alibraheemi
HHyder Khattab AbdallaFaculty Of AgricultureHorticulture Departmenthaider.alrubaye@uokufa.edu.iqhaider.alrubaye
LLaith Fareed Hasan Al-ObaidiFaculty Of AgricultureFood Science Departmentlaith.obaidi@uokufa.edu.iqlaith.obaidi
MMohammed Abdul Ridha Abdullah JassimFaculty Of AgricultureSoil Science and Water Resources Dept.mohammed.alabdali@uokufa.edu.iqmohammed.alabdali
AAdnan Wahap Habeeb Al- MudhafrFaculty Of AgricultureFood Science Departmentadnan.almudhafar@uokufa.edu.iqadnan.almudhafar
AAlaa Eadan HasanFaculty Of AgricultureSoil Science and Water Resources Dept.alaa.albdairi@uokufa.edu.iqalaa.albdairi
AAyad Jameel Jebur AlkhafajiFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentiyad.alkhafaji@uokufa.edu.iqiyad.alkhafaji
SSuha Mohammad NaserFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentsuha.naser@uokufa.edu.iqsuha.naser
SShymaa Selman NeamaFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentshymaa.neama@uokufa.edu.iqshymaa.neama
MMansoor Abed AboohanahFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentmansoor.albaseesee@uokufa.edu.iqmansoor.albaseesee
AAli Saeed Atia Al-JanabyFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentali.aljenaby@uokufa.edu.iqali.aljenaby
HHussein Ghatheeth Abid AlkellabiFaculty Of AgricultureSoil Science and Water Resources Dept.hussein.alkillabi@uokufa.edu.iqhussein.alkillabi
MMushtaq Talib Hammadi Al-ZurfyFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentmushtaq.alzurfi@uokufa.edu.iqmushtaq.alzurfi
MMuslim A. AlrubayeFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentmuslim.alrubaye@uokufa.edu.iqmuslim.alrubaye
ZZainab Hussein AlewiFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentzainab.alakaishi@uokufa.edu.iqzainab.alakaishi
MMajed J. Mohammed Al-AbboodiFaculty Of SciencesChemistry Departmentmajid.alaboodi@uokufa.ed.iqmajid.alabood
NNibras Ihsan Abdul JabbarFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentnibras.alani@uokufa.edu.iqnibras.alani
AAqeel Kareem HassanFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentaqeel.altufaili@uokufa.edu.iqaqeel.altufaili
BBaqer Sejad MohmodFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentbaqir.almashhad@uokufa.edu.iqbaqir.almashhad
ZZainab Hassan Thegil Al- KhuzaeFaculty Of AgricultureHorticulture Departmentzainab.alkhuzaie@uokufa.edu.iqzainab.alkhuzaie
FFiras Hasan Alwan AsadFaculty Of EngineeringCivil Departmentfiras.alwan@uokufa.edu.iqfiras.alwan
AAhmed Hamza AbdEducation for WomenPsychology DepartmentAhmedh.abed@uokufa.edu.iqAhmedh.abed
AAli Jrad YusufEducation for WomenPsychology DepartmentAlij.yusuf@uokufa.edu.iqAlij.yusuf
AAnmar Abdulghani Majeed Al-WazeerFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentanmar.alwazeer@uokufa.edu.iqanmar.alwazeer
AAmeera Jabber HashemEducation for WomenPsychology DepartmentAmeeraj.hashim@uokufa.edu.iqAmeeraj.hashim
AAbd Alhussen ShakerEducation for WomenPsychology DepartmentHussan.shaker@uokufa.edu.iqHussan.shaker
AAzeez Hasan JasimEducation for WomenPsychology DepartmentAzeezh.jasim@uokufa.edu.iqAzeezh.jasim
HHaider Jwad Kadhum Al MershedyFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmenthaiderj.kadum@uokufa.edu.iqhaiderj.kadum
NNaba Abd AlraoofEducation for WomenPsychology DepartmentNabaa.abdulraoof@uokufa.edu.iqNabaa.abdulraoof
TTahssen Omran MusaEducation for WomenPsychology DepartmentTahseeno.musa@uokufaeduiqTahseeno.mu
HHussein Nema AbdEducation for WomenPsychology DepartmentHusseinnabed@uokufa–eduiqHusseinnabe
MMohamed Jber DraibEducation for WomenPsychology DepartmentMohammedidraib@uokufaeduiqMohammedidra
MMohsin Mahde KhinyabEducation for WomenPsychology Departmentmohsinkhinyab@uokufaeduiqmohsinkhiny
AAbbas Abd Alhadi Al MahdiEducation for WomenPsychology Department:-Abbas.abdulmahdi@uokufa.edu.iq:-Abbas.abdulmahdi
AAhmed Abd Alkreem Kadhom AlnjemFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismahmeda.alkreem@uokufa.edu.iqahmeda.alkreem
AAli Mahmod SomakaFaculty Of Administration and EconomyFinance & Banking Departmentalim.somaka@uokufa.edu.iqalim.somaka
LLaith Basem Ali Al HusseiniFaculty Of SciencesEnvironmental DepartmentNULL#VALUE!
MMohanad Hazim Naji HalboosFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentmuhaned.halbus@uokufa.edu.iqmuhaned.halbus
MMaytham Mahdi Abd AliFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentmaythem.alabbasi@uokufa.edu.iqmaythem.alabbasi
MMajed Mohsen Salman Hamza Al-AmirFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentmajid.mohesen@uokufa.edu.iqmajid.mohesen
MMunther Baqir HassanFaculty Of SciencesPhysics Departmentmunther.alkhaqani@uokufa.edu.iqmunther.alkhaqani
AAli Hussein Mohammed BahrFaculty Of AgricultureAnimal Production Departmentali.bahar@uokufa.edu.iqali.bahar
AAli Khdeer Jassim Ali HajiFaculty Of EducationQuran Departmentalikh.hajji@uokufa.edu.iqalikh.hajji
SShaymaa Awad KadhimFaculty Of SciencesPhysics Departmentshaymaa.alshebly@uokufa.edu.iqshaymaa.alshebly
QQassim Shamkhi JabarFaculty Of SciencesPhysics Departmentqasimsh.alkhafaji@uokufa.edu.iqqasimsh.alkhafaji
NNawfal Hussein KhudhairFaculty Of SciencesBiology Departmentnawfal.aldujaili@uokufa.edu.iqnawfal.aldujaili
HHydar Muhsin Khalfa HussainFaculty Of SciencesBiology Departmenthydarm.jmaiwai@uokufa.edu.iqhydarm.jmaiwai
HHayder Talib Al-KhazaaliFaculty Of EngineeringCivil Departmenthaydernimnim@uokufa.edu.iqhaydernimnim
AAmjad Hameed Abdul Razaq Al-ModhaferFaculty Of EngineeringCivil Departmentamjad.almudhaffer@uokufa.edu.iqamjad.almudhaffer
QQusay Abdulhameed JabalFaculty Of EngineeringCivil Departmentqusay.alatiya@uokufa.edu.iqqusay.alatiya
AAhmed Abduljaleel Jasim AlalikhanFaculty Of EngineeringCivil Departmentahmeda.jasim@uokufa.edu.iqahmeda.jasim
SSamer Sami H. ShukurFaculty Of EngineeringCivil Departmentsamir.shukur@uokufa.edu.iqsamir.shukur
HHabeeb Kareem AbdullaEducation for WomenMathematics Departmenthabeebk.abdullah@uokufa.edu.iqhabeebk.abdullah
RRasha Abd Al HadiEducation for WomenPsychology Departmentrashaa.mansour@uokufa.edu.iqrashaa.mansour
HHaider Ali ShukurFaculty Of EngineeringCommunication Departmenthaidera.alhattab@uokufa.edu.iqhaidera.alhattab
RRaed Saleem Hashim Al-MoussawyFaculty Of EngineeringCommunication Departmentraaed.almusawi@uokufa.edu.iqraaed.almusawi
FFalah Mahdi DananahFaculty Of MedicinePhysiology Dept.Falah.swadi@uokufa.edu.iqFalah.swadi
MMohammad Jaber MohawshFaculty Of SciencesBiology Departmentmohammed.mhawish@uokufa.edu.iqmohammed.mhawish
ZZaid Makki Mohammed Al-HakkakFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentzaid.alhakkak@uokufa.edu.iqzaid.alhakkak
WWalid Abdel Hamid Faraj Allah Al-AsadiFaculty Of JurisprudenceDoctrine & Islamic Thought Departmentwaleeda.khalaf@uokufa.edu.iqwaleeda.khalaf
HHayder Razzaq Baqer KshkoolFaculty Of AgricultureHorticulture Departmenthaider.kshkol@uokufa.edu.iqhaider.kshkol
HHamid Athab Eedan Al-JameelFaculty Of EngineeringCivil Departmenthamid.aljameel@uokufa.edu.iqhamid.aljameel
EEman Moslim Abass AljaberyFaculty Of EducationQuran Departmenteman.aljabery@uokufa.edu.iqeman.aljabery
AAbdulla Nezar Ali AlqaseerFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentabdullah.alqaseer@uokufa.edu.iqabdullah.alqaseer
BBasil Hassan KandouhFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentbasilh.noamani@uokufa.edu.iqbasilh.noamani
HHawraa Neamah HusseinFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmenthawraa.hussein@uokufa.edu.iqhawraa.hussein
RRasha Abdulrazzak Jawad Abid AltaeeFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentrasha.altaee@uokufa.edu.iqrasha.altaee
SSadeq Mohammed Ali MohammedFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentsadeq.mohammed@uokufa.edu.iqsadeq.mohammed
RRafid Hassan Mohammed RudhaFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentrafid.rudha@uokufa.edu.iqrafid.rudha
SSahar Mohammod JawadFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentsahar.jawad@uokufa.edu.iqsahar.jawad
AAli Marzooq SalmanFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentali.marzooq@uokufa.edu.iqali.marzooq
JJamal Hussein KadhimFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentjamal.alkhazaali@uokufa.edu.iqjamal.alkhazaali
ZZainab Abdul Razak Abdul Hussein Jaber AFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentzainaba.altaghlubi@uokufa.edu.iqzainaba.altaghlubi
HHussein Hameed Hassan Al-TurnchiFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmenthussein.abdulla@uokufa.edu.iqhussein.abdulla
AAli Ismail QasimFaculty Of MedicinePhysiology Dept.najafaliali@yahoo.com-/aliiq.alsaigh@uokufa.edu.iqnajafaliali@yahoo.com-/aliiq.alsaigh
EEsam A. H. Al-KaldyFaculty Of EngineeringElectrical Departmentesam.alkhalidi@uokufa.edu.iqesam.alkhalidi
HHuda Ghazi HamidFaculty Of MedicineCommunity medicine Dept..almashhadi@uokufa.edu.iq.almashhadi
LLayth Ahmed Ali AlfahamFaculty Of MedicineBiochemistry Dept.laytha.alfaham@uokufa.edu.iqlaytha.alfaham
GGhasan Ali HussainFaculty Of EngineeringElectrical Departmentghasan.alabaichy@uokufa.edu.iqghasan.alabaichy
MMunqith Mazin MghamisFaculty Of MedicineAnatomy Dept.munqithm.almahmood@uokufa.edu.iq‏munqithm.almahmood@
MMunqith Mazin MghamisFaculty Of MedicineAnatomy Dept.munqithm.almahmood@uokufa.edu.iq‏munqithm.almahmood@
HHussein Ali Fakhir NafakhiFaculty Of MedicineMedicine Dept.:husseinaf.alnaffakh@uokufa.edu.iq:husseinaf.alnaffakh
MMahdi Mohammed Ridha Al-SahlawiFaculty Of MedicineBiochemistry Dept.Email:mahdi.alsahlawi@uokufa.edu.iqEmail:mahdi.alsahlawi
AAmeer A. Mohammed Al-ShammaaUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerameer.alshammaa@uokufa.edu.iqameer.alshammaa
AAbd Alsatar AlganabyFaculty Archeology and HeritageHeritage DepartmentDr.satarj@uokufa.edu.iqDr.satarj
AAlaa Mohamed-Hassan Hashim Al-HabbobiFaculty Of EngineeringCivil Departmentalaa.alhabbobi@uokufa.edu.iqalaa.alhabbobi
YYasir Sahib Malik Al MedhajyUoK PresidencyAccounting Departmentyasirs.abdali@uokufa.edu.iqyasirs.abdali
AAhmed Maher Mohmmed AliUoK PresidencyDepartment of Accountingahmedm.fadhil@uokufa.edu.iqahmedm.fadhil
WWidad Hashim Yahya Nasser Al-MuhanaEducation for WomenBiology DepartmentUokufa.iq@Widadh.al-muhanaUokufa.iq@Wi
BBan Shakr Abdalamer Al-ShukurEducation for WomenBiology DepartmentBans.alshukir@ukufa.edu.iqBans.alshuki
WWifaq Ahmed MahmoudUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerwifaqa.alhedad@uokufa.edu.iqwifaqa.alhedad
ZZaid AlyasseriUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerzaid.alyasseri@uokufa.edu.iqzaid.alyasseri
BBashar Kadhim Hadi Jawad Al-GboriFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentbashark.algbori@uokufa.edu.iqbashark.algbori
HHaider Saad Jawad AlebrahemiEducation for WomenHistory Departmentalebrahemi@yahoo.comalebra
HHawraa Noori Atallah Jassim Khaz'alFaculty Of DentistryMaxillo Facial Surgery Departmenthawraan.khazal@uokufa.edu.iqhawraan.khazal
HHamziya Mary Kadhim ShaalanEducation for WomenGeography Departmenthaamziyam.alghazeily@uokufa.edu.iqhaamziyam.alghazeily
IIsraa Kareem MohammedEducation for WomenGeography DepartmentIsraak.abuallukkilaby@uokufa.edu.iqIsraak.abuallukkilaby
BBayan Jabr HusseinFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentbayanj.alkadhimi@uokufa.edu.iqbayanj.alkadhimi
MMushtaq Talib Kareem Al-EsawyFaculty Of AgriculturePlant Protection Departmentmushtaq.alisawi@uokufa.edu.iqmushtaq.alisawi
AAli Mohamed. Ali. H. AljaferyFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry Departmentalim.aljaafri@uokufa.edu.iqalim.aljaafri
BBahjat Razzaq Jaafar MuhyedeenEducation for WomenChemistry Departmentbahjtr.muhyedeen@uokufa.edu.iqbahjtr.muhyedeen
EEbtesam N. Abdullah Al-ShemmaryUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerdr.alshemmary@uokufa.edu.iqdr.alshemmary
MMahdi M. Ridha Al-SahlaweeUoK PresidencyUOK Presidencymahdi.alsahlawi@uokufa.edu.iqmahdi.alsahlawi
MMohammed Hussein NajiUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centermohammed.naji@uokufa.edu.iqmohammed.naji
AAli Hassoun MahdiUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerali.h.mahdi@uokufa.edu.iqali.h.mahdi
HHassanein Abdul-Kadhim Fairuz Al-KhazalFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmenthassan.abidalkazum@uokufa.edu.iqhassan.abidalkazum
BBashar Fadhel Aboud AlthabhawiFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentbashar.aboud@uokufa.edu.iqbashar.aboud
AAli Sadiq Shakir Al-SahlawiFaculty Of Physical Education and Sport ScienceApplied Sciences Departmentali.sadiq@uokufa.edu.iqali.sadiq
EElaf Jabbar Abdul Razzaq Al-TaeeFaculty Of LawLaw Departmentelafj.altaee@uokufa.edu.iqelafj.altaee
MMohammad Saeed AbdulzahraFaculty Of MedicineMedicine Dept.Mohammed.alnaseri@uokufa.edu.iqMohammed.alnaseri
MMohammad Saeed AbdulzahraFaculty Of MedicineMedicine Dept.Mohammed.alnaseri@uokufa.edu.iqMohammed.alnaseri
FFatima Abbas Salman MamouriFaculty Archeology and HeritageArcheology Departmentfatimaa.almamori@uokufa.edu.iqfatimaa.almamori
SShaima Essam Allawi Ibrahim AlbuladawiFaculty Archeology and HeritageArcheology DepartmentShaymaai.alawi@uokufa.edu.iqShaymaai.alawi
RReam Hussein Abdul-Abbas Al-RubaieFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmentreamh.alrubaie@uokufa.edu.iqreamh.alrubaie
LLaith Mahmoud ZwenFaculty Archeology and HeritageHeritage DepartmentLaithm.hammood@uokufa.edu.iqLaithm.hammood
NNoori Y. SalmanFaculty Of PharmacyPharmacognosy Dept.noriy.alanqushi@uokufa.edu.iqnoriy.alanqushi
AAyad Kadhim Ali Al-HusseniFaculty Of AgricultureSoil Science and Water Resources Dept.ayadk.alhusseni@uokufa.edu.iqayadk.alhusseni
AAli Dalaf Katheeth AlfarawnUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerali.alfarawn@uokufa.edu.iqali.alfarawn
AAmmar Jallawi Mahmood KarkarUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerammar.karkar@uokufa.edu.iqammar.karkar
LLina Abdul Ridha Hassan Manfi AlsalamiFaculty Of SciencesChemistry DepartmentLiana.manghi@uokufa.edu.iqLiana.manghi
SSalam Hassan Mhesn Ali Al-AugbyUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centersalam.alaugby@uokufa.edu.iqsalam.alaugby
FFares Abed Yasseen Hussein Al-KufyUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerfares.alkufy@uokufa.edu.iqfares.alkufy
HHasanein D. Habeeb SadiqUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerhasanein.rjeib@uokufa.edu.iqhasanein.rjeib
MMohammed Falih KadhimUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centermohammed.kadhim@uokufa.edu.iqmohammed.kadhim
AAmmar Khaleel AbdulsadaUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerammar.khaleel@uokufa.edu.iqammar.khaleel
OOthman M.Hussein M. Ali AnssariUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerothman.alansari@uokufa.edu.iqothman.alansari
SSalam Kadhim Taher Al-KhammasiUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centersalam.alshemmari@uokufa.edu.iqsalam.alshemmari
NNabeel Salih AliUoK PresidencyInformation Technology Research and Development CenterNabeel@uokufa.edu.iqNabeel
HHayder K. FatlawiUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerhayder.fatlawi@uokufa.edu.iqhayder.fatlawi
MMunqath Hamid AlattarUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centermunqith.alattar@uokufa.edu.iqmunqith.alattar
ZZahraa Yosif Khudier MotaweqFaculty Of SciencesBiology Departmentzahraa.mutawak@uokufa.edu.iqzahraa.mutawak
AAlaa Mahdy Obaid Jasim Al-KhazaliFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentaalaam.jasim@uokufa.edu.iqaalaam.jasim
ZZahir M. HussainUoK PresidencyUOK Presidencyzahir.hussain@uokufa.edu.iqzahir.hussain
AAzhar Shya YounisFaculty Of SciencesEnvironmental DepartmentAzhar.alasseese@uokufa.edu.iqAzhar.alasseese
MMuqdad Abd Alelah TahaFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentmuqdad.muhammad@uokufa.edu.iqmuqdad.muhammad
AAhmed Obaid SoaryFaculty Of SciencesPhysics Departmentahmed.alkillabi@uokufa.edu.iqahmed.alkillabi
AAsmahan Asaad MuhmoodFaculty Of SciencesPhysics Departmentasmahan.alnaseefi@uokufa.edu.iqasmahan.alnaseefi
HHussien Abd Ali BakirFaculty Of SciencesPhysics Departmenthussein.mraity@uokufa.edu.iqhussein.mraity
HHayder Hamza HussainFaculty Of SciencesPhysics Departmenthayder.alshibana@uokufa.edu.iqhayder.alshibana
AAhmed Asal KzarFaculty Of SciencesPhysics Departmentahmed.alruwaie@uokufa.edu.iqahmed.alruwaie
HHussain Hamad MansorFaculty Of SciencesPhysics Departmenthusseinm.alghazali@uokufa.edu.iqhusseinm.alghazali
AAlaa Meahdy MohamedFaculty Of SciencesPhysics Departmentaalaam.jasim@uokufa.edu.iqaalaam.jasim
IInass Abdulah Zgair TahaFaculty Of SciencesPhysics Departmentenasa.taha@uokufa.edu.iqenasa.taha
OOday Ali GegainFaculty Of SciencesPhysics Departmentodaya.hindi@uokufa.edu.iqodaya.hindi
IIntisar Razzaq Mohammad SharbaFaculty Of SciencesBiology Departmentintisar.sharba@uokufa.edu.iqintisar.sharba
AAdhraa Baqir HassenFaculty Of SciencesBiology Departmentatheraa.aljuburi@uokufa.edu.iqatheraa.aljuburi
RRafie Shakir AlkhafajiFaculty Of SciencesBiology DepartmentRafie.alkhafaji@uokufa.edu.iqRafie.alkhafaji
ZZahraa Kamil Kadhim Al-HassaniFaculty Of SciencesBiology DepartmentZhrak.lawi@uokufa.edu.iqZhrak.lawi
HHaider Mustafa Kamal Al MusawiFaculty Of SciencesChemistry Departmenthaiderm.muhsin@uokufa.edu.iqhaiderm.muhsin
HHussein Kadhem Abdul-Hussein Al-HakeimFaculty Of SciencesChemistry Departmenthusseink.alhakeem@uokufa.edu.iqhusseink.alhakeem
AAtheer Basil Abbas Amen Al-ObaidiFaculty Of SciencesBiology Departmentatheer.alobaidi@uokufa.edu.iqatheer.alobaidi
MMohammed Z. GhdhayebFaculty Of SciencesChemistry Departmentmohammed.alhallaqi@uokufa.edu.iqmohammed.alhallaqi
AAbbas Shaker Jawad Al-MuhannaFaculty Of SciencesBiology Departmentabbassh.almuhanna@Uokufaedu.iqabbassh.almuhann
MMaha Abd Al-Kadum AbdFaculty Of SciencesChemistry Departmentmahaa.alshamari@uokufa.edu.iqmahaa.alshamari
DDaher Mohmmed DaherFaculty Of SciencesPhysics Departmentdhahirm.hassan@uokufa.edu.iqdhahirm.hassan
SSaleh Hasson Abud Al-AmeryFaculty Of SciencesPhysics Departmentsalihhalameri@uokufa.edu.iqsalihhalameri
RRaed Abdul Hassan Abbood AlbanonFaculty Of SciencesEnvironmental Departmentraeda.jawan@uokufa.edu.iqraeda.jawan
AAli Adil Majeed SayhoodFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptalia.sayhood@uokufa.edu.iqalia.sayhood
EEhab Yehiea Jaber Al-AliFaculty Of SciencesLaboratory Investigation deptIhaby.jabir@uokufa.edu.iqIhaby.jabir
HHanaa Khazaal Abdulghareeb Taha AlkhaqanFaculty Of SciencesChemistry Departmenthanaak.taha@uokufa.edu.iqhanaak.taha
AAdnan Abid Tallag Al-KhafajiEducation for WomenPsychology Departmentadnan.tallage@uokufa.edu.iqadnan.tallage
HHassan Taqi Taha Tahir Faraj AllahEducation for WomenPsychology Departmenthasant.farajullah@uokufa.edu.iqhasant.farajullah
SSuad Abdulaali NeamahEducation for WomenMathematics Departmentsuada.alshabib@uokufa.edu.iqsuada.alshabib
AAseel Kamil Abd Alhussian AlwaeliEducation for WomenBiology Departmentaseelk.alwaeli@uokufa.edu.iqaseelk.alwaeli
SSerwan Abdulzahra AljanabiFaculty Of EducationQuran Departmentserwan.aljanabi@uokufa.edu.iqserwan.aljanabi
MMahdi Abdulameer AltufailyFaculty Of EducationArt Education Departmentmahdi.abdulameer@uokufa.edu.iqmahdi.abdulameer
AAmal Suhail AlhusainyFaculty Of EducationQuran Departmentamals.alhusainy@uokufa.edu.iqamals.alhusainy
HHajir Dwayyir Hashoosh Al-BehadiliFaculty Of EducationEnglish Language Departmenthajird.albhadli@uokufa.edu.iqhajird.albhadli
AAhmed Abbas AladileeFaculty Of EducationEnglish Language Departmentahmeda.aladilee@uokufa.edu.iqahmeda.aladilee
EEvan Ali BeramFaculty Of EducationArt Education Departmentevana.beirm@uokufa.edu.iqevana.beirm
AAmer Mohammed AlshbebFaculty Of EducationArt Education Departmentamerm.hussein@uokufa.edu.iqamerm.hussein
MMohanad Ayad FarajallahFaculty Of EducationQuran Departmentmuhanneda.ferejallah@uokufa.edu.iqmuhanneda.ferejallah
HHassan Abdullah Al-KaabiFaculty Of EducationQuran Departmenthassana.alkaabi@uokufa.edu.iqhassana.alkaabi
AAmany Mohammed Al-AsomFaculty Of EducationComputer Departmentamanym.alasom@uokufa.edu.iqamanym.alasom
AAymen Hasan AlawadiFaculty Of EducationComputer Departmentaymen@uokufa.edu.iqaymen
HHayder Kaream Al HamdanyFaculty Of EducationEnglish Language Departmenthayderk.alhamdany@uokufa.edu.iqhayderk.alhamdany
EElaf Jabbar AltaeeFaculty Of EducationComputer Departmentelafj.altaee@uokufa.edu.iqelafj.altaee
EEthar Abdalmuhsin AlmayahiFaculty Of EducationQuran Departmentethara.almayyahi@uokufa.edu.iqethara.almayyahi
SSattar Naser AlghazaliFaculty Of EducationComputer Departmentsattar.alghazali@uokufa.edu.iqsattar.alghazali
AAhmed Jabbar Al-JanabiFaculty Of EducationComputer DepartmentAHMEDJ.ALJANABY@uokufa.edu.iqAHMEDJ.ALJANABY
FFuaady Yacoub AljnabyFaculty Of EducationArt Education Departmentfuaady.aljnaby@uokufa.edu.iqfuaady.aljnaby
AAli Ameen AlgburiFaculty Of EducationArt Education DepartmentNULL#VALUE!
MMushtaq Abdmattlb AlhakimFaculty Of EducationArt Education Departmentmushtaqa.mahdi@uokufa.edu.iqmushtaqa.mahdi
AAhmed Ali AlmamooriFaculty Of EducationComputer Departmentahmeda.almamoori@uokufa.edu.iqahmeda.almamoori
HHamid Adel AlnasrawyFaculty Of EducationEnglish Language Departmenthamida.alnesrawi@uokufa.edu.iqhamida.alnesrawi
IIsraa Majeed AlsaadiFaculty Of EducationComputer Departmentisraam.alsaadi@uokufa.edu.iqisraam.alsaadi
AAhmed H. AlhilaliUoK PresidencyInformation Technology Research and Development Centerahmed.alhilali@uokufa.edu.iqahmed.alhilali
SSahar Abdulrudha AlharFaculty Of MedicinePharmacology Dept.sahar.alhar@uokufa.edu.iqsahar.alhar
AAlaa Hussein Jasim Al-LamiFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmentalaah.al-lami@uokufa.edu.iqalaah.al-lami
HHashim Ali AbdualmeerFaculty Of MedicineMicrobiology Dept.Hashima.alsherees@uokufa.edu.iqHashima.alsherees
AAmal Jasim Abdul RedhaFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentamelj.abdulridha@uokufa.edu.iqamelj.abdulridha
AAmir Abbouda Abd Naser HiswaFaculty Of Basic EducationChild Departmentameera.hiswa@uokufa.edu.iqameera.hiswa
OOras Nsayif Jasim AlrubayeFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentorasn.al_rubaye@uokufa.edu.iqorasn.al_rubaye
BBassam Dawood Selman Al-ZubaidiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentbassamd.alzubaidi@uokufa.edu.iqbassamd.alzubaidi
HHasan Hameed FayadhFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmenthasanh.muhsin@uokufa.edu.iqhasanh.muhsin
JJabbar Muhareb Abdulellah AlfraijiFaculty Of Basic EducationQuran Departmentjabbarm.alfraiji@uokufa.edu.iqjabbarm.alfraiji
HHayder Abd Al-Zahra Mauff AlateejFaculty Of Basic EducationQuran Departmenthayder.alateej@uokufa.edu.iqhayder.alateej
HHaidar Hadi Salman Shaheen AlassadiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmenthayderh.salman@uokufa.edu.iqhayderh.salman
SSalwa Faek AlshehabiFaculty Of Basic EducationChild DepartmentSalwaf.abed@uokufa.edu.iqSalwaf.abed
SShawkat Abdalkareem Mahdi AlbiatiFaculty Of Basic EducationChild Departmentshawkat.abdulraheem@uokufa.edu.iqshawkat.abdulraheem
DDergham Ali MohsenFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmenttherghama.alhussainy@uokufa.edu.iqtherghama.alhussainy
AAdel Abbas Huwaydi NasraouiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentadil.alnasrawi@uokufa.edu.iqadil.alnasrawi
AAbdul Hassan Jadoua Abdmusa AlaboodiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentabdulhasanj.alabodi@uokufa.edu.iqabdulhasanj.alabodi
AAamal Kazim Mahdi Al-Tamimi.Faculty Of Basic EducationChild Departmentamalk.alabid@uokufa.edu.iqamalk.alabid
MMohammed Jabbar Hashem Al-JubouriFaculty Of Basic EducationQuran Departmentmohammedj.aljubory@uokufa.edu.iqmohammedj.aljubory
MMohammed Abdul Hamid Jassim KufiFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsmohammeda.alkufi@uokufa.edu.iqmohammeda.alkufi
MMohammed Abdul-Zahra Ghafel Farjallah AlFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentmohammed.alsudani@uokufa.edu.iqmohammed.alsudani
MMustafa Emad Mohammed Hamdi Al-Bayati.Faculty Of Basic EducationChild Departmentmustafai.albayati@uokufa.edu.iqmustafai.albayati
HHadi Saadun Hanoon Al AridhiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmenthadis.hannoon@uokufa.edu.iqhadis.hannoon
HHayder Karem Kazem AljmaliFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmenthayder.aljammali@uokufa.edu.iqhayder.aljammali
RRajaa Abdulhussein AlattabiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentrajaa.alattabi@uokufa.edu.iqrajaa.alattabi
WWatheq Fahem Shneen Al GnabyUoK PresidencyUOK Presidencywathaqf.gnaby@uokufa.edu.iqwathaqf.gnaby
AAbbas A Y Taher AlaboudyFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentabbasa.alaboudy@uokufa.edu.iqabbasa.alaboudy
AAbeer Abdalratha Abass AlhussnawiFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentabeeraa.sc12p@uokufa.edu.iqabeeraa.sc12p
ZZahraa Mohammed Abbas Al-FadhilyFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry DepartmentZahraaM.AL-fadhily@uokufa.edu.iqZahraaM.AL-fadhily
ZZuha Ayad Jaber JedyFaculty Of DentistryProsthetic Dentistry Departmentzuhaa.jedy@uokufa.edu.iqzuhaa.jedy
LLuma Hafedh Abed OneizahFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentlimah.anza@uokufa.edu.iqlimah.anza
ZZahraa Lateef Razzaq AlsheblyFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentzahraal.alshebly@uokufa.edu.iqzahraal.alshebly
AAli Hadi Fahad Al-FatlawiFaculty Of DentistryBasic Sciences Departmentalih.fahad@uokufa.edu.iqalih.fahad
IIman Muslim AljabiryFaculty Of EducationQuran Departmentemanm.aljabery@uokufa.edu.iqemanm.aljabery
AAli Ameen AlgburiFaculty Of EducationArt Education Departmentalia.algburi@uokufa.edu.iqalia.algburi
WWeam Qais AlmudhaferFaculty Of EducationArt Education Departmentweamq.younis@uokufa.edu.iqweamq.younis
AAmer Mohammed AlshbebFaculty Of EducationArt Education Departmentamerm.hussein@uokufa.edu.iqamerm.hussein
AAsaad Jawad AlzubaidyFaculty Of EducationQuran Departmentasadj.alzubaidy@uokufa.edu.iqasadj.alzubaidy
SSadiq Fawzi Dabas AlnejadiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentsadeq.alnejadi@uokufa.edu.iqsadeq.alnejadi
QQais Rashid Kawaf Merhej AlzaidiFaculty Of Basic EducationChild Departmentqaisr.alzaydy@uokufa.edu.iqqaisr.alzaydy
FFaris Nasir MuradFaculty Of Sciencesgeology deptfarisgeology54@yahoo.comfarisgeolo
AAref Saleh Baron Al JeburiFaculty Of Sciencesgeology deptarif.aljuburi@uokufa.edu.iqarif.aljuburi
LLamia Abdu Ltef Rissn Al-IessaFaculty Of Sciencesgeology deptlamiaa.alabassy@uokufa.edu.iqlamiaa.alabassy
AAyad Mohammed Fadhil Al-QuraishiFaculty Of Sciencesgeology deptayadm.alquraishi@uokufa.edu.iqayadm.alquraishi
HHameed Mustafa AlyasiriFaculty Archeology and HeritageHeritage Departmenthameedm.alyasiri@uokufa.edu.iqhameedm.alyasiri
MMunther Ali Abdul Malik Al-MuntharyFaculty Archeology and HeritageArcheology Departmentmunther.ali@uokufa.edu.iqmunther.ali
RRasha Abd Al-Redha Ghani Al-JazaariFaculty Of EngineeringCivil Departmentrashaa.aljazaari@uokufa.edu.iqrashaa.aljazaari
LLuay M. Abass Al-ShatherFaculty Of EngineeringWater resources Departmentluay.albothabhak@uokufa.edu.iqluay.albothabhak
TTawfek Aamir Jawad SheeraliFaculty Of EngineeringWater resources DepartmentTawfeeq.shubber@uokufa.edu.iqTawfeeq.shubber
AAmmar Jalil Ibrahim AlmosawiFaculty Of EngineeringWater resources Departmentammarj.taher@uokufa.edu.iqammarj.taher
AAmmar Fakhir Al-ShawkiFaculty Of EngineeringMechanical Departmentammar.alshawki@uokufa.edu.iqammar.alshawki
OOsama Mahdi Al-HussainiFaculty Of EngineeringCivil Departmentosama.alhussaini@uokufa.edu.iqosama.alhussaini
MMohammed Riyadh Abd-AlhusseinFaculty Of EngineeringWater resources Departmentaldikheeli@uokufa.edu.iqaldikheeli
RRusul Ali Abd AlwahedFaculty Of EngineeringCivil Departmentrussella.zaher@uokufa.edu.iqrussella.zaher
SSaad Jabbar Abbas Al-WazniFaculty Of EngineeringCivil Departmentsaad.alwazni@uokufa.edu.iqsaad.alwazni
OOday Mohammed Abbas AlbuthbahakFaculty Of EngineeringWater resources Departmentoday.althabhawi@uokufa.edu.iqoday.althabhawi
MMohammed Abd Ali Hussein JeryoFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentmohammedad.hussein@uokufa.edu.iqmohammedad.hussein
MMahmood Hussein MustafaFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentmahmoodh.hussein@uokufa.edu.iqmahmoodh.hussein
AAhmed Hussein AllawiFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmentahmedh.allawi@uokufa.edu.iqahmedh.allawi
NNooralhuda N.AlabidFaculty Of Physical PlanningUrban Planning Departmentnoralhudan.hadi@uokufa.edu.iqnoralhudan.hadi
MMuhaed Sadiq Jafar AlaliFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentmowahid.alali@uokufa.edu.iqmowahid.alali
AAlaa M. H. AljassaniFaculty Of EngineeringMechanical Departmentalaa.aljasani@uokufa.edu.iqalaa.aljasani
MMohammed Fakhir Jaber Al-EdhariFaculty Of EngineeringMechanical Departmentmohammedf.jaber@uokufa.edu.iqmohammedf.jaber
SSuhad Abdulsattar Hasan AlmahbobiFaculty Of EngineeringCivil Departmentsuhad.almahboobi@uokufa.edu.iqsuhad.almahboobi
LLayth Abdulrasool Mahdi AlasadiFaculty Of EngineeringCivil Departmentlaitha.alasadi@uokufa.edu.iqlaitha.alasadi
AAbeer Meri Abdullah Al AmeryFaculty Of NursingDepartment ِ of Pediatric Nursingabirm.alamri@uokufa.edu.iqabirm.alamri
ZZainab Neamat Jumaah AminFaculty Of NursingDepartment of Maternal & Neonatal health NursingZeanebn.altaei@uokufa.edu.iqZeanebn.altaei
MMaha Salah RazzaqFaculty Of NursingDepartment of Maternal & Neonatal health Nursingmehas.alnafagh@uokufa.edu.iqmehas.alnafagh
RRehab Lafta MohammadFaculty Of NursingDepartment of Maternal & Neonatal health Nursingrehabl.Aldehadehawi@uokufa.edu.iqrehabl.Aldehadehawi
ZZainab Abidzaid AbidFaculty Of NursingDepartment ِ of Pediatric Nursingzainab.abedzaid@uokufa.edu.iqzainab.abedzaid
AAli Abdulzahra MahdiFaculty Of NursingDepartment of Basic Sciencesaliaz.mahdi@uokufa.edu.iqaliaz.mahdi
DDina Adnan AbdullaFaculty Of NursingDepartment of Basic Sciencesdinaa.alroubaey@uokufa.edu.iqdinaa.alroubaey
HHusham Qasim MohammedFaculty Of NursingDepartment of Basic Scienceshushamq.mohammed@uokufa.edu.iqhushamq.mohammed
MMohammed Baqer HassanFaculty Of NursingDepartment ِ of Pediatric Nursingmohammedb.daghil@uokufa.edu.iqmohammedb.daghil
AAmal Saadoon MajeedFaculty Of NursingDepartment of Basic Sciencesamals.majeed@uokufa.edu.iqamals.majeed
KKawther Adnan Hassan AlqaseerFaculty Of NursingDepartment of Basic Scienceskawthera.hasan@uokufa.edu.iqkawthera.hasan
FFadhel Abdulabbas HassanFaculty Of EngineeringWater resources Departmentfadhil.alshitali@uokufa.edu.iqfadhil.alshitali
SSaleem Abd-Alzahra AljassanyFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentsaleema.mohsin@uokufa.edu.iqsaleema.mohsin
KKhawla Hammoudi Hassan ShubberFaculty Of EngineeringCivil Departmentkhawla.shubber@uokufa.edu.iqkhawla.shubber
HHiba Ali AbbasFaculty Of EngineeringWater resources Departmenthiba.abbas@uokufa.edu.iqhiba.abbas
BBahaa Qasim Al-MusawiFaculty Of EngineeringCommunication Departmentbahaa.almusawi@uokufa.edu.iqbahaa.almusawi
ZZainab Ali Hussein Al MubarakFaculty Of NursingDepartment of Basic SciencesZainaba.hussein@uokufa.edu.iqZainaba.hussein
AAyad Kadhim Hussein AlkhafajiFaculty Of EngineeringWater resources DepartmentAyadk.alkhafaji@uokufa.edu.iqAyadk.alkhafaji
AAmeer Ahmed Abdel AmeerFaculty Of EngineeringWater resources Departmentameer.alraee@uokufa.edu.iqameer.alraee
HHayder Azeez Neamah DiabilFaculty Of EngineeringMechanical Departmenthayder.duaybil@uokufa.edu.iqhayder.duaybil
RRaghad Azeez NeamahFaculty Of EngineeringMechanical Departmentragada.deibel@uokufa.edu.iqragada.deibel
HHayder Sami Saleh Al-MadhhachiFaculty Of EngineeringMechanical Departmenthayder.almadhhachi@uokufa.edu.iq‏hayder.almadhhachi@
HHayder Hatif KareemFaculty Of EngineeringWater resources Departmenthayderh.alshaibani@uokufa.edu.iqhayderh.alshaibani
SSaif Watheq Mohammed Ali Al TareeheeFaculty Of EngineeringMechanical Departmentsaifw.alturaihi@uokufa.edu.iqsaifw.alturaihi
AAyam Jabbar JihadFaculty Of EngineeringWater resources Departmentayamj.jihad@uokufa.edu.iqayamj.jihad
HHayder Rafea Kareem AlmosaFaculty Of EngineeringElectrical Departmenthayder.almusa@uokufa.edu.iqhayder.almusa
AAhmed Salih Shaker Al-AkaishiFaculty Of EngineeringMechanical Departmentahmed.alakaishi@uokufa.edu.iqahmed.alakaishi
AAmany Mohammed MoterFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsamanym.alasom@uokufa.edu.iqamanym.alasom
BButhaina Karim Atshan Aweez Al-HamdaniFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsbuthainahk.alhamadani@uokufa.edu.iqbuthainahk.alhamadani
AAfifa Yousif Jaafar AlfahamFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsafefhy.jaafar@uokufa.edu.iqafefhy.jaafar
AAlaa Neamah Azeez Al-AnssariFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsalaan.azeez@uokufa.edu.iqalaan.azeez
MMohammed Mahdi HusseinFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsmohammedm.hussein@uokufa.edu.iqmohammedm.hussein
MMohammed Hussein Ibrahim DoshFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsmohammedh.dosh@uokufa.edu.iqmohammedh.dosh
MManaf Haydar Alos Abbas Al MafarajawiFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsmunafh.almafrachi@uokufa.edu.iqmunafh.almafrachi
WWesam Ahmed ShihabFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentwisama.shihab@uokufa.edu.iqwisama.shihab
RRazaq Abdulameer MahdiFaculty Of Basic EducationDepartment of Mathematicsrazzaqa.altaiyar@uokufa.edu.iqrazzaqa.altaiyar
HHasan Kathum Asad AlkafajiFaculty Of Basic EducationQuran Departmenthasank.alkhafaji@uokufa.edu.iqhasank.alkhafaji
MMohammed Murtada Mohammed Ali AlmodafarFaculty Of Basic EducationQuran Departmentmohammedm.almudhafar@uokufa.edu.iqmohammedm.almudhafar
SSatar Jeber HussainFaculty Of Basic EducationQuran Departmentsattarj.alkadhimi@uokufa.edu.iqsattarj.alkadhimi
AAseel Fadel AyubFaculty Of Basic EducationQuran Departmentaseel.alfirhad@uokufa.edu.iqaseel.alfirhad
RRazaq Muhsen Mohammed ShareefFaculty Of Basic EducationQuran Departmentrazzaqm.shareef@uokufa.edu.iqrazzaqm.shareef
HHussain Naamah Abraheem Radi AlbohlalhFaculty Of Basic EducationQuran Departmenthassainn.ebrahim@uokufa.edu.iqhassainn.ebrahim
AAnsam Manhel AzeezFaculty Of Basic EducationQuran Departmentansamm.azeez@uokufa.edu.iqansamm.azeez
MMuhannad Riyad Salman Thanked HamdaniFaculty Of Basic EducationChild Departmentmohanadr.alhamadani@uokufa.edu.iqmohanadr.alhamadani
NNuha Yousef Hashem Abbas Al-AmeryFaculty Of Basic EducationChild Departmentnuhay.hashem@uokufa.edu.iqnuhay.hashem
JJaber Khadem MohammedFaculty Of Basic EducationChild Departmentjaberk.mohammed@uokufa.edu.iqjaberk.mohammed
AAmjed Abd Alameer Fayhan Azooz AlghanimiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentamjeda.alghanimi@uokufa.edu.iqamjeda.alghanimi
MMaha Wehab Abd Al-Shahid Hassan Al-ShammFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentmahawahab987@jmail.commahawaha
AAbdul Hadi Abdul Rehman Ali Al-ShawiFaculty Of Basic EducationArabic Language Departmentabdulhadi.ali@uokufa.edu.iqabdulhadi.ali
HHazim Kareem Abbas AlkilabyFaculty Of Basic EducationArabic Language DepartmentNULL#VALUE!
EEvan Ali HadiFaculty Of Basic EducationChild Departmentevana.beirm@uokufa.edu.iqevana.beirm
AAli Zaidan Fenjan AlshormaniFaculty Of Basic EducationQuran DepartmentNULL#VALUE!
ZZainab Jasem Mohammed AlardawiFaculty Of Basic EducationQuran DepartmentNULL#VALUE!
SSalma Jehad ShehabFaculty Of NursingDepartment of Mental & Psychiatric Health Nursingsalmaj.aldehedhawi@uokufa.edu.iqsalmaj.aldehedhawi
DDuaa Abdul Hadi BakhetFaculty Of NursingDepartment of Mental & Psychiatric Health Nursingduaaa.alfatlawi@uokufa.edu.iqduaaa.alfatlawi
AAstabrak A N AlhamoodyFaculty Of NursingDepartment of Mental & Psychiatric Health Nursingastabrka.alhamoody@uokufa.edu.iqastabrka.alhamoody
BBashar Rasheed Mohammed AliFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingbashar.rasheed@uokufa.edu.iqbashar.rasheed
MMohammed Hakim ShamranFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingmuhammedh.alhjem@uokufa.edu.iqmuhammedh.alhjem
AAli J. EidanFaculty Of NursingDepartment of Basic Sciencesalij.abosaibee@uokufa.edu.iqalij.abosaibee
FFarah Sadiq Abed HashemFaculty Of NursingDepartment of Community Health Nursingfarahs.almusawi@uokufa.edu.iqfarahs.almusawi
JJihad Jawad KadhimFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingjihadj.alsudani@uokufa.edu.iqjihadj.alsudani
EEsraa Shaker SaeedFaculty Of NursingDepartment ِ of Pediatric Nursingesraas.albahadidi@uokufa.edu.iqesraas.albahadidi
FFiras Abdulhadi AbdullahFaculty Of EngineeringCivil Departmentfiras.altufaili@uokufa.edu.iqfiras.altufaili
AAli Abdul-Shaheed Jasim Al-JazaairryFaculty Of EngineeringCivil Departmentalia.aljazairi@uokufa.edu.iqalia.aljazairi
NNoora A. HashimFaculty Of EngineeringMechanical Departmentnooraa.alkhalidi@uokufa.edu.iqnooraa.alkhalidi
MMohsin Talib MohammedFaculty Of EngineeringEngineering of Materials Departmentmohsint.alyasiri@uokufa.edu.iqmohsint.alyasiri
HHafidh Hassan MohammadFaculty Of EngineeringMechanical Departmenthafidh.alghazali@uokufa.edu.iqhafidh.alghazali
AAli Talib AbdalzahraFaculty Of EngineeringMechanical Departmentalit.salman@uokufa.edu.iqalit.salman
MMariam Mohammed Ali KareemFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingmariam.alshebil@uokufa.edu.iqmariam.alshebil
HHawra'a Ghannam Abdul-Hussien AlnassarFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingzainab.abedzaid@uokufa.edu.iqzainab.abedzaid
RRusul Ali KadhimFaculty Of NursingDepartment of Community Health Nursingrusela.almosaway@uokufa.edu.iqrusela.almosaway
IIman Qasim Kteo AlhusseinFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingemank.alhusain@uokufa.edu.iqemank.alhusain
HHussein Mansour Al-TameemiFaculty Of NursingDepartment of Community Health Nursinghessinm.altemimi@uokufa.edu.iqhessinm.altemimi
NNoora Farhan Hassan Al-AbediFaculty Of NursingDepartment ِ of Pediatric Nursingnora.farhan@uokufa.edu.iqnora.farhan
ZZahraa Abdulabbas Taher Al- KhafajiFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingzahraa.abdulabbas@uokufa.edu.iqzahraa.abdulabbas
MMohammed Abdul-Kareem MustafaFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingmohammeda.aljanabi@uokufa.edu.iqmohammeda.aljanabi
DDhafer Ameen Jabbar AlmossawyFaculty Of NursingDepartment of Mental & Psychiatric Health Nursingdhafera.almossawy@uokufa.edu.iqdhafera.almossawy
MMurtadha Ibrahem Maki MghamesFaculty Of NursingDepartment of Basic Sciencesmurtathae.mghames@uokufa.edu.iqmurtathae.mghames
HHaider Mohammed HaloobFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursinghayderm.alabadi@uokufa.edu.iqhayderm.alabadi
TTestFaculty Of LanguagesDepartment of English Languagetest#VALUE!
MMohammed Ali Al-AsadiFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentmohammedah.taher@uokufa.edu.iqmohammedah.taher
HHadi Hussein Al-KarawiFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmenthadi.algaraawi@uokufa.edu.iqhadi.algaraawi
AAbbas Ali KashifalgetaaFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentabbas.kashifulghitaa@uokufa.edu.iqabbas.kashifulghitaa
BBatool Farooq AlhasoonFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentbatool.alhasoon@uokufa.edu.iqbatool.alhasoon
MMuhammed Fahim AlwaeliFaculty Of EngineeringElectrical Departmentmohammedf.alwaili@uokufa.edu.iqmohammedf.alwaili
MMohammed Jasim Saleh AlshukriFaculty Of EngineeringMechanical Departmentmohammedj.alshukry@uokufa.edu.iqmohammedj.alshukry
NNasr Abdul Ameer JabbarFaculty Of EngineeringMechanical Departmentnasra.hamood@uokufa.edu.iqnasra.hamood
HHazim Jassim Jaber Al- TalqaniFaculty Of EngineeringMechanical Departmenthazimj.altalqani@uokufa.edu.iqhazimj.altalqani
SSahib Shihab Ahmed Ishaq Al-DulaimiFaculty Of EngineeringMechanical Departmentsahib.aldulaimi@uokufa.edu.iqsahib.aldulaimi
FFaez Abid Muslim Abd AliFaculty Of EngineeringMechanical Departmentfaeza.abdali@uokufa.edu.iqfaeza.abdali
JJasim Oudah Khawwaf ShannanhFaculty Of EngineeringCommunication Departmentjasimu.alkanani@uokufa.edu.iqjasimu.alkanani
AAhmed Niameh Mehdy AlhussenyFaculty Of EngineeringCivil Departmentahmedn.alhusseini@uokufa.edu.iqahmedn.alhusseini
WWifqan Khdear Al-KabiFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentwafqankh.mohsin@uokufa.edu.iqwafqankh.mohsin
HHydeir Mohammed Al-SahlanyFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.hayderm.mjawad@uokufa.edu.iqhayderm.mjawad
SSalah Abd-Alhussein AlmansoryFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentsalaha.almansory@uokufa.edu.iqsalaha.almansory
HHashim Abd Munaf ZwianFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmenthashima.zwean@uokufa.edu.iqhashima.zwean
HHaider A.Aljabar AlwaelyFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmenthaidera.alwaely@uokufa.edu.iqhaidera.alwaely
IIhssan Abdulkadhum Jabor Al-MulsimawiEducation for WomenEnglish Language DepartmentIhssana.almulsimawi@uokufa.edu.iqIhssana.almulsimawi
IIman Hameed Faraj Abbas Al-AwadiEducation for WomenEnglish Language Departmentimanh.alawadi@uokufa.edu.iqimanh.alawadi
AAlaa Baji Jebur Ghayadh Al Khaza’aliEducation for WomenEnglish Language Departmentalaab.alkhuzaie@uokufa.edu.iqalaab.alkhuzaie
WWarda Saleh NagmashFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentwardahs.nighmash@uokufa.edu.iqwardahs.nighmash
HHassan Aubaid Abed Al-SadaFaculty Of Physical PlanningRegional Planning DepartmentHasana.zaid@uokufa.edu.iqHasana.zaid
HHussein Mohammed SameerFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmenthusseinm.sameer@uokufa.edu.iqhusseinm.sameer
RRiyadh Hamzah KadhimFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmentriyadhh.kadim@uokufa.edu.iqriyadhh.kadim
SSamer Ibrahim Kadum Al-AddalFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmentsamerai.al-addal@uokufa.edu.iqsamerai.al-addal
SShaimaa Abdulhusien IbrahimFaculty Of Physical PlanningRegional Planning DepartmentShaymaaa.alhachamy@uokufa.edu.iqShaymaaa.alhachamy
BBashar Rasheed MajeedFaculty Of Physical PlanningRegional Planning DepartmentBasharr.imran@uokufa.edu.iqBasharr.imran
WWafa Kazem Abbas Jahem Al-ShammariFaculty Of Physical PlanningRegional Planning Departmentwafak.alsmry@uokufa.edu.iqwafak.alsmry
EEhsan Ali Kareem AliFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning DepartmentIhsana.kareem@uokufa.edu.iqIhsana.kareem
IIntisar Abbas Mohammad Noor AlhilloFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning DepartmentEntisara.alhilo@uokufa.edu.iqEntisara.alhilo
SSohaib Kareem Al-MamooriFaculty Of Physical PlanningEnvironmental Planning Departmentsohaib.almamoori@uokufa.edu.iqsohaib.almamoori
MMohammed Mahmood ZwainFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentmohammedm.zuwayn@uokufa.edu.iqmohammedm.zuwayn
MMuntadher Salah Razzaq AlnaffakhFaculty Of NursingDepartment of Adult Nursingmuntadhar.salah@uokufa.edu.iqmuntadhar.salah
SSiham Ali Al-NasiriFaculty Of JurisprudencePrinciples of Fiqh Departmentsihama.alnasiri@uokufa.edu.iqsihama.alnasiri
SSaad Jasim AlkaabiFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.saadj.alkaabi@uokufa.edu.iqsaadj.alkaabi
FFadil Madeb Al-MasoudiFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.fadilm.almasoudi@uokufa.edu.iqfadilm.almasoudi
AAli Kadim SmesimFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.ali.smesim@uokufa.edu.iqali.smesim
NNisreen Abd Allah Ghati'a Al AlwaniFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.nisreen.alalwani@uokufa.edu.iqnisreen.alalwani
AAlaa Naji Jasim AlmawlaEducation for WomenArabic Language Departmentalaan.almawla@uokufa.edu.iqalaan.almawla
FFatima Abdul-Hussein Sihoud HassounEducation for WomenArabic Language Departmentfatimaha.alkhafaji@uokufa.edu.iqfatimaha.alkhafaji
MModahir Jasim AlqurashyFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.mudhahirj.akadhim@uokufa.edu.iqmudhahirj.akadhim
AAhmed Idrees ShubberFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentahmed.ahmed@uokufa.edu.iqahmed.ahmed
AAhmed Arif AltharyFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.ahmeda.alethari@uokufa.edu.iqahmeda.alethari
MMareim Hadi Al-JafairiFaculty Of JurisprudenceHoly Quran & Hadith Dept.mariamh.aljaafri@uokufa.edu.iqmariamh.aljaafri
QQasim Kittab Al EsawiFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentqasimk.atallah@uokufa.edu.iqqasimk.atallah
IImad Salih AltamimiFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentimad.mahmood@uokufa.edu.iqimad.mahmood
TThaer Abduldfadhil Al-IbrahimiFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentthaera.alibraheemi@uokufa.edu.iqthaera.alibraheemi
TTalib Ali RammahiFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmenttaliba.alrammahi@uokufa.edu.iqtaliba.alrammahi
WWidad Hamid AlsalamyFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentwidad.atshan@uokufa.edu.iqwidad.atshan
AAbdulridha Ali AlkinanyFaculty Of JurisprudenceArabic language & Literature Departmentabdulridha.mishaab@uokufa.edu.iqabdulridha.mishaab
HHussam Muhsin HiwllFaculty Of SciencesPhysics Departmenthussamm.daham@uokufa.edu.iqhussamm.daham
DDhahir Mohammed Dhahir Hassan Al-JassasFaculty Of SciencesPhysics Departmentdhahirm.hassan@uokufa.edu.iqdhahirm.hassan
SSamah Oudah Hassoon Al-RammahiFaculty Of SciencesPhysics DepartmentNULL#VALUE!
BBoshra Mohammed Sami Hassan Said AsadiFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismbushram.alasadi@uokufa.edu.iqbushram.alasadi
MMarwah Abdulkareem ZuhairaFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismmarwaa.mahmood@uokufa.edu.iqmarwaa.mahmood
KKarar Mohamed MadlolFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismkarrarm.otaiwi@uokufa.edu.iqkarrarm.otaiwi
AAbdulmuhsin Juad Abd AlhusenFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismabdulmohsinj.alkwshwan@uokufa.edu.iqabdulmohsinj.alkwshwan
RRaed Jawad Kazem Al-JanahiFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismraedj.kazem@uokufa.edu.iqraedj.kazem
HHind Ghanemmohammed Al- MinaFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismhindg.almuhannah@uokufa.edu.iqhindg.almuhannah
SSamia Hani AjilFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismsamyiah.alouity@uokufa.edu.iqsamyiah.alouity
AAdel Turki FarhanFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismadelt.farhan@uokufa.edu.iqadelt.farhan
MMohammed Saleh Mahdi Al AsadiFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismmohammeds.alasdy.uokufa.edu.iqmohammeds.alasdy
HHussien Kareem Jassim Mohammed Al-ShablaFaculty Of Administration and EconomyDepartment of TourismNULL#VALUE!
MMuataz Hamed RahemFaculty Of Administration and EconomyDepartment of Tourismmuatazh.raheem@uokufa.edu.iqmuatazh.raheem